Studie+

Z8250 Karakteroversigt

Her mangler et uddrag...

Z8250 Karakteroversigt

Dette udtræk viser karakterer på elever med udgangspunkt i et hold.

Population:

Holdpopulation: Hold, der matcher afgrænsningen. Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet)

Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på prdatoen.
Hvis du medtager andre uddannelser, ses på alle føromtalte elevs elevforhold nogensinde. Vælger du Nej til dette, er det kun elevforhold med samme uddannelsesnummer.
Hvis du siger Nej til at medtage omgængere, frasorteres elevforhold der har bare ét skoleforløb med omgængerattribut.
Er prdato afgrænsningen tom, medtages alle elever der nogensinde har været på holdet.

Fagpopulation:
Fag, tilknyttet holdet, medtages.
Men hvis du siger Nej til kun at medtage holdets fag, kommer fag fra alle andre hold, de valgte elevforhold har oplevet, også med.

Karakterpopulation:
Der medtages karakterer, der har termin mellem de afgrænsede fra- og tilterminer.
Hvis man kun vil se nyeste termin vælges kun seneste karakter pr elev pr hold pr fag pr resultatform.
Pt medtages alle resultatformer, der er givet karakter i, uanset om de er godkendt til faget eller ej
Man kan vælge, om meritter skal medtages eller ej

Tomme linjer:
Endelig kan man vælge om man vil se fag, der endnu ikke er givet karakterer i. Det udløser en tom linje for fag pr hold. (medtag tomme)

Output:

Der kommer 1 linje pr karakter – højst 1 pr termin (dog kun seneste termin hvis valgt) med samme elev/hold/fag/resultatform.
En karakter kan forekomme på flere hold, hvis eleven optræder på flere afgrænsede  hold, og man har valgt at se karakterer fra andre hold også.

 • CPR/Fornavn/Efternavn
 • Skolefaget / betegnelse / niveau
 • Aktivitet
 • Karaktertype / Evalueringsform / Karakterskala
 • Frigivet J/N (Viser G for godskrivninger på uddannelsen, M for generelle meritter)
 • Medtæller eksamen J/N
 • Medtages på bevis J/N (også her M hvis der er en generel merit)
 • Termin (meritter med oprindelig termin – behøver ikke være indenfor afgrænsningerne)
 • Karakterværdi (eller står der bare ‘Gods’. Hvis der står ‘Gods*’ er godskrivningen udløbet, og ‘*Gods’ betyder at godskrivningen først ligger efter dags dato.)

Afgrænsninger:

 • Prdato (hvis tom, er det kun holdafgrænsningen, der begrænser resultatet.)
 • Aktivitet
 • Medtag navnebeskyttede personer (uden ret til følsomme elevdata kommer disse personer heller ikke med)
 • Antal CPR cifre

(nedenstående afgrænsninger er beskrevet under Population)

 • Medtag kun med karakterer
 • Medtag kun holdets fag
 • Medtag andre uddannelser
 • Medtag omgængere
 • Termin fra / Termin til
 • Medtag meritter
 • Kun nyeste termin J/N

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Her kan de se UDDATAs EASY-udskrifter Z-udskrifter med karakterer i overblik – til inspiration om, hvad vi ellers kunne udvikle af UDDATA+ – udskrifter

Se også: