Studie+

Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning

Her mangler et uddrag...

Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning

 

NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne

Formål:
At kunne gennemgå alle sine AMU-aktiviteter for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.

 

Population:
Både elever, der giver og ikke giver tilskud, kommer med ud.

Der kommer en linje pr hold pr elev pr fag, som indberettes.

Derudover følgende data om aktivitet der ikke indberettes:

 • Der kommer linjer ud hvis holdet har 0 elever
 • Der kommer også linjer ud hvor der står noget i kolonnerne Fejl_1, Fejl_2 … etc. … Fejl_9
 • Elever med UVM rekvirent og Nej til tilskud skal heller ikke indberettes.

 

Output:

 • aktivitet / -betegnelse, start-/slutdato, afdeling / lokation / antal_holdplaceringer
 • Elevens cpr_nr, navn, betalingsstatus på holdplaceringen,  gennemfoert, kursiststatus, tilskud J/N
 • Fejl_1: Her skrives det hvis holdplaceringen mangler AMU-data
 • indberetningsprincip,
 • Fejl_2: Holdet mangler AMU-data
 • Fejl_3 Der er ingen skolefag på holdet
 • Gennemførende_skole
 • Godkendt skole
 • Fejl_4: Der er ingen AMU-data på faget på holdet
 • Skolefag / -betegnele / -niveau
 • CØSA-formål / -beskrivelse / version
 • Elevens start og slut på faget
 • Fejl_5: Der er fag på holdet og elever på holdet, men ikke en eneste elev er sat på noget fag på holdet
 • Findes_fag_akpl: Er 1 hvis elever er tilknyttet faget, ellers 0. Dette er ikke nødvendigvis en fejl, de eleven kan være på andre fag på holdet.
 • Varighed_dage for eleven på faget på holdet / Tilskud JN for eleven på faget på holdet / Betalingsstatus for eleven på faget på holdet
 • Beregnet_betalings_status er den betalingsstatus der indberettes og afhænger af flere faktorer – der står en tekst hvis betalingsstatus eller tilskudsvalg er årsag til at linjen ikke indberettes.
 • Fejl_6: Der mangler AMU-data på elevens placering på faget på holdet.
 • Tæller_med_i_datodefinition (Her ser vi om det hører med i afgrænsningsperioden ud fra fagets slutdag – matcher det forrige variabel?)
 • Fejl_7: Eleven har forskellige fagperioder med forskellig TMK og/eller lokation. Deter noget rod.
 • TMK / Rekvirenttype
 • Fejl_8: Der er noget galt med gyldigheden af faget
 • Fejl_9: Skolen mangler godkendelse til faget
 • Fejl_10: Aflyst
 • Fejl_11: Ikke udbudt, eller udbudsoplysninger mangler fuldstændigt
 • Fejl_12: Indberettes ikke, da eleven ikke er på uddannelse 2411 (det er nok en IV elev)
 • Fejl_13: Rekvirent-, TMK- eller betalingsstatus-fejl
 • Fejl_14: Godk/Gennemf. skole ikke godkendt som juridisk afdeling

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (holdet eller eleven eller elevens tid på faget, én af de tre perioder skal bare overlappe med afgrænsningsperioden for at komme med
 • 0, 6, 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også:

 • Z8301 Tjek af alle FT elever til indberetning
 • Z8303 Tjek af alle SHJE elever til indberetning
 • Z8304 Tjek af alle SKPRA elever til indberetnin
 • Z8305 Tjek af alt ÅU