Studie+

Z8004 Timeposter pr dag

Her mangler et uddrag...

Z8004 – Timeposter pr dag (Enkelttimeposter på medarbejdere og dato)

På den afgrænsede aktivitet og datointerval vises medarbejdere og deres timeposter.

Population:

Der vises en linje pr lærer pr uge (eller måned eller dag) pr hold, fag og timetype mellem de to datoer.

Timepost-begrebet findes ikke i Studie+, så klokketimerne er fordelt på evt samlæste hold og hold fra andre, samtidige skemabegivenheder, som følger:

 • Hvis ingen af holdene har påsat elever, fordeles tiden ligeligt.
 • Ellers fordeles tiden forholdsmæssigt efter elevtal (Eleverne kan fordele sig på hold og uddannelser).

 

Output SIS version:

 • CPR (kan kun vises hvis man har ret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”.)
 • Initialer
 • Fornavn, Efternavn
 • Aktivitet
 • Kortbetegnelse
 • Dato
 • Timer
 • Lektioner
 • Ansvar (et aktuelt ansvar medarbejderen har hørt til, ud af eventuel flere ansættelsesforhold)
 • Medarbejderafdeling (en aktuel afdeling medarbejderen har hørt til, ud af eventuelt flere ansættelsesforhold)
 • Skolefag / Niveau / Kortbetegnelse (nyt)

Output UDDATA+ version:

 • fornavn/efternavn
 • initialer/løbenummer/CPR (det sidste kun hvis man har ret til at se det)
 • afdeling,
 • Medarbejderens ansvarsområde (anfo_ansvar)
 • Aktivitetens ansvarsområde (akti_ansvar)
 • Aktivitetens projektområde (akti_projekt)
 • aktivitet / betegnelse,
 • skolefag / fagbetegn / niveau,
 • Uddannelse (Timerne splittes forholdsvis op efter elevtallet med hver enkelt uddannelsesnummer)
 • timetype (U eller A for undervisning (rolle U, V eller X) eller andet)
 • Rolle
 • Ugenr (Eller månedsnavn eller dato, hvis der er valgt M eller D)
 • timer (rundet af til 4 decimaler)
 • Antal Cifre i CPR (kan kun vises hvis man har ret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”.)
 • Medtag Detail (dvs rolle)

Afgrænsninger SIS:

 • Fra dato
 • Til dato
 • Aktivitet
 • Antal Cifre i CPR (kan kun vises hvis man har ret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”.)

Afgrænsninger UDDATA+:

 • Fra dato
 • Til dato
 • Aktivitet
 • Medtag stjerneaktiviteter J/N
 • Afdeling (medtag alle med tilknytning til den valgte afdeling, men vis deres primære afdeling i outputtet)
 • Ansvar (medarbejderens)
 • Initialer / Løbenummer
 • Kun med J til GenererTimeposter (Medregn ikke timer, hvor lærerrollen har N til at generere timeposter.)
 • Dato-detaljering (Måned/Uge/Dag) Vælg M, U eller D for at vælge en gruppering af timerne
 • Medtag navnebeskyttedes data. (Du ser kun medarbejderens navn og CPR-løbenummer ved J, samt hvis du har ret til det)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: