Z8500 FGU elevoverblik

Z8500 FGU – elevoverblik Alle skolens elever   Formål: Udskriften er den første Z-udskrift i det nye UDDATA+ miljø og Z85xx serien er dedikeret FGU-skolernes behov – dermed ikke sagt at andre skoler ikke kan bruge dem. Z85xx serien er kun oprettet i UDDATA+, ikke i EASY platformen. Formålet med Z8500 er at give skolen… Læs mere Z8500 FGU elevoverblik

Z8171 Frafald på GF2

Z8171 Frafald på GF2 Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever med start på GF2  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF2, med startår. For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er… Læs mere Z8171 Frafald på GF2

Z8170 Frafald på GF1

Z8170 Frafald på GF1 Udtrækket prøver at efterligne en hovedindikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.   Formål/Population: Udskriften finder elever med start på GF1  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF1-med startår. For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator. Der er særlige… Læs mere Z8170 Frafald på GF1

Elevtælling med Z-udskrifter

Elevtælling med Z-udskrifter At tælle elever på en skole kræver en nærmere definition af det spørgsmål, man vil have besvaret. Der findes groft sagt lige så mange måder at tælle elever på skolen på, som der findes controllere på erhvervsskolerne. Når en elev er på en skole, kan det manifesteres som: Holdplaceringer Skoleforløb Uddannelsesaftaler/praktikforløb Skemabegivenheder… Læs mere Elevtælling med Z-udskrifter

Z8110 Elevpopulation uge for uge (skoleforløbsbaseret

Z8110 – Elevpopulation uge for uge (skoleforløbsbaseret) Vis, hvor mange elever, der er på skoleforløb dag for dg i den valgte periode.   Formål: Udtrækket viser antal elever der er skoleforløbsplaceret på skolen pr dag i den valgte periode. Den svarer til Z440, som kun kan vise en enkelt uge, men til gengæld også har… Læs mere Z8110 Elevpopulation uge for uge (skoleforløbsbaseret

Z425 Afgangsårsager (Optag af elever)

Z425 – Afgangsårsager (Optag af elever)   Formål: Z425 tager højde for, at en elev kan starte og stoppe flere gange på samme uddannelsesnummer. Udskriften definerer et elevforhold som en kæde af skoleforløb, der slutter, når eleven: Har afgang (for SIS evt i revisionssporet) Har færdiggørelses-TMK (FÆRTA/MESTG/PROEG ) Skifter fra RKV til GF1, til GF2… Læs mere Z425 Afgangsårsager (Optag af elever)

Z8001- Elever på aktiviteter uge for uge

Z8001 – Elever på aktiviteter uge for uge (52 kolonner med uger og 0/1 markering af aktivitetens periode) Udtrækket viser, med en kolonne pr. uge gennem et kalenderår, hvor mange elever, der er på hver aktivitet indenfor afgrænset aktivitetsgruppe.   Population: Alle aktiviteter der overholder afgrænsningerne medtages. Dog fraregnes aflyste hold og “øvrige placeringer” med… Læs mere Z8001- Elever på aktiviteter uge for uge