Studie+

Z8311 pr dags dato

Z8311 er nu mere fleksibel ved autobestilling i forhold til datovalget.

Z8311 Holdelever er ændret således at pr.dato afgrænsningen kan efterlades tom.
I så tilfælde vil det svare til at bestille pr dags dato. Meningen er, at hvis man autobestiller den til at køre fx hver 24. time, vil man hver dag få friske datasæt med dagens population af holdplacerede elever.