Studie+

Dataudtræk i Overblik

Alle Z-udskrifter,der kan vise et CSV output, vises her

Dataudtræk i overblik

Alle Bestillinger her er kendetegnet ved udelukkende at give ét CSV-formateret output.

Den første liste her indeholder Z-udskrifter, der er skabt eller oversat til det nye UDDATA+ miljø:

JobkodeNavnBeskrivelseOpdat. Vejledning
C323HoldoversigtMed elevtal og skoleforløb5/1Vejledning
EN10Manglende tilstededage på AMU-holdSvarer til tjekjob 2.42022Vejledning
EN10AManglende fraværsregistrering på AMU-hold Svarer til tjekjob 2.55/9Vejledning
R115iIndberettede kvalifikationerKvalifikationer der aktuelt står i datavarehusetNy 2022Vejledning
R116sUndervisningstid pr skoleugeFinder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for månedenNy 15/3Vejledning
R117sUndervisningstid pr skoleuge – detaljerFinder hver elevs skema pr skoledag og viser undervisningstiden5/4Vejledning
R117xUndervisningstid pr skoleugeFinder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden2022Vejledning
Z002EksamensudtrækUdtrukne elever til eksamenNedlagt 17/10
Z079StudieturslisteMed værge og kontaktoplysn. – findes også som PDF2022Vejledning
Z082UNI.Login og passwordUNI.Login og password – findes også som PDF2022Vejledning
Z091Elevliste 4 – findes også som PDF2022Vejledning
Z145Studerende på holdMed studiestart og ÅE rekvirentGendannet 2022Vejledning
Z170SkolehjemsoverblikAlle værelser/pladser og beboere2022Vejledning
Z250KarakterudskriftPDF/CSV med karakterer hold for hold – fag som kolonner3/8Vejledning
Z251Karakterudskrift 2PDF/CSV med karakterer hold for hold – elever som kolonner2022Vejledning
Z349Mesterlære tilskud MESTP og MESTGOverblik over mesterlære-tilskud2022Vejledning
Z425AfgangsstatistikOptag eller aktive elevers skæbne, baseret på skoleforløb2022Vejledning
Z445ElevhistorikElevkarrierer i skolens historieGenudgivet 2022Vejledning
Z445DElevhistorik – detaljerAlle elevforløb til egen bearbejdning med flere detaljerNy 2022Vejledning
Z445SElevhistorik – SOSUElevkarrierer med dedikerede SOSU-kolonnerNy 2022Vejledning
Z449PE tilskud PROEP og PROEGOverblik over produktionsskoletilskud2022Vejledning
Z492Deltagerliste 2 – findes også som PDF21/11Vejledning
Z494Holdliste 4 Holdliste 4 (Uddannelsesaftale eller AMU) – findes også som PDF21/11Vejledning
Z597Skema uden lærer/lokaleSkema der enten ikke har lokale eller lærer tilknyttet13/4Vejledning
Z598BriksøgningstrækHjælpeudtræk til at søge briknumre med dine ønskede felterOversat 2021Vejledning
Z599Skema med flere lærereSkema der har flere lærere end holdNy 2021Vejledning
Z800Læresteder-listeLæresteder10/11Vejledning
Z801AMU-arbejdsgivereHoldplaceringer på AMU hold med tilknyttet virksomhed9/11Vejledning
Z8001Elever på aktiviteter uge for ugeKan bruges som gantkort over aktiviteter i et kalenderår2022Vejledning
Z8004Timeposter pr dagEnkelttimeposter på medarbejdere og dato2022Vejledning
Z8006Medarbejder-KompetenceSom Censor/XPRS og undervisning31/1Vejledning
Z8007ElevnoterAlle noter på eleverneGenoprettet 25/10Vejledning
Z8030Alle elevernes skoleforløbFuld historik for aktive elever15/11Vejledning
Z8033AMU-bidragBudgetversion af Z80523/4Vejledning
Z8033glAMU-bidrag, ‘gamle’ strukturBudgetversion af Z8052 med TMK i hver sin kolonne9/11Vejledning
Z8036OnsdagsfraværTil indberetning af skolepraktik28/11Vejledning
Z8040Elevers TMK historikAktive elevers seneste varighedsuafh tilskud FU2022Vejledning
Z8041Brobygningselevers skæbneElever på bl.a. 2560 og hvad de har lavet på skolen bagefterGenskabt 8/3
Z8046Onsdagsfravær 2Til indberetning af skolepraktik28/11Vejledning
Z8048Elevers skoleforløbsplaceringerEn linje pr skoleforløb i perioden15/11Vejledning
Z8050Årselever fuldtidAlle bidrag, der har skoledage i den valgte periode18/8Vejledning
Z8050aÅrselever fuldtid, simpelAlle bidrag, der har tælledag i den valgte periode18/8Vejledning
Z8050VVUTMK på fuldtidVarighedsuafh. tilskudNy 28/2Vejledning
Z8051Årselever SkolepraktikAlle bidrag, der har tælledato i den valgte periode23/5Vejledning
Z8051aÅrselever skolepraktik, simpelAlle bidrag, der har tælledag i den valgte periode2022Vejledning
Z8052Årselever AMUAlle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode9/11Vejledning
Z8052VVarighedsuafhængige tilskud AMUAlle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode25/5Vejledning
Z8053Årselever Åben UddAlle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode25/5Vejledning
Z8053VVarighedsuafhængige tilskud Åben UddAlle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode25/5Vejledning
Z8054Årselever SkolehjemAlle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode20/11Vejledning
Z8056Lokale skolefagFag med nummer over 49.99916/1Vejledning
Z8057Arbejdstimer pr medarbejderZ385 med arbejdstimer og uden dubletter1/12Vejledning
Z8060KvalifikationerAktive elevers komplette samling af kval. til hovedforløb2022Vejledning
Z8065Holdelever med email (DFR)Til Dansk førstehjælpsråds elektroniske beviser15/11Vejledning
Z8066Holdelever med fremtidige holdUddannelsesplan med Word-skabelon15/11Vejledning
Z8082Medarbejder dataSLS- og andre ansættelsesoplysninger2022Vejledning
Z8086FraværGrundlæggende fraværsstatistik2022Vejledning
Z8093Alle AnsøgningerAlle ansøgninger til fremtidige studiestarter2020Vejledning
Z8101AMU bedømmelserAntal elever på holdet i ugens løb2022Vejledning
Z8103MandagslisteAntal elever på holdet i ugens løb1/3Vejledning
Z8105Manglende opkrævningslinjerAMU-tjekliste9/11Vejledning
Z8112BidragsperioderAlle skoles bidragsperioder med tælledato i et tidsrum, uanset om der er elever påsat eller ej7/6Vejledning
Z8139Elever berettiget til AUB og befordringTjekliste for hovedforløbselever2022Vejledning
Z8157Arbejdstimer pr medarbejder på holdZ8057 med holddubleringer og derfor ligner den Z3881/12Vejledning
Z8170GF1-overgangeHPØG udskrift om GF14/12Vejledning
Z8171GF2-overgangeHPØG udskrift om GF14/12Vejledning
Z8197Manglende skema på skoledageMed hold, eleven kan skemalægges på2022Vejledning
Z8198Faktura til AUB for EUD kostopholdAntal Skolehjemsovernatninger20/11Vejledning
Z8205Opkrævningslinjer pr holdFor andre hold end AMU/ÅUNy 11/9Vejledning
Z8212Standpunktskarakterer til indtastningTastebilag til overførsel af STA karakterer til EKS under Corona2022Vejledning
Z8218LokalestatistikAnvendte lokaledage9/5Vejledning
Z8220OpkrævningsdebitorlisteAlle opkrævningslinjer i perioden9/11Vejledning
Z8221Åben Uddannelse-aktivteterTil indberetning af aktiviteter2022Vejledning
Z8222Skematimer pr aktivitetSkemalagte timer pr hold2022Vejledning
Z8223Åben Uddannelse-prøveresultaterTil indberetning af prøveresultater på ÅU2022Vejledning
Z8224HoldfraværElevers samlede fravær i løbet af holdplaceringen2022Vejledning
Z8224SSkoleforløbsfraværElevers samlede fravær i løbet af skoleforløbet2022Vejledning
Z8225FKB-udbudListe over Fag, du skal huske at udbyde2022Vejledning
Z8226Dagens elevfraværDagens meldte fraværsårsager fra eleverne2022Vejledning
Z8227Manglende værgerUmyndige med 0 eller 1 værge2022Vejledning
Z8228Manglende fraværsregistreringerHold og begivenheder, der ikke er ført fravær på2022Vejledning
Z8229FagplaceringerAlle elevfagplaceringer1/6Vejledning
Z8230UddannelsespålægAktive elever med uddannelsespålæg16/1Vejledning
Z8231SkemanoterSkemabegivenheder med note påNy 2022Vejledning
Z8232GF2-aftalerGrundforløbsafsluttere og om de har indgået tilskudsgivende aftale under Grundforløbet1/12Vejledning
Z8233Indberetning af risiko for frafald til UngedatabasenIndberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen2022Vejledning
Z8250KarakteroverblikAlle karakterer omkring hvert hold1/6Vejledning
Z8251MeritoversigtAlle meritter på eleverne2022Vejledning
Z8252KarakterstatistikSammentælling af karakterværdier2022Vejledning
Z8266HoldElever m fremtidige holdSom Z8066 men i SKT version15/11Vejledning
Z8300Elever med aftale uden forløbElever, hvis aftale ikke har et overlappende skoleforløb10/11Vejledning
Z8301Tjek af alle fuldtidselever til indberetningTil at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetningdeaktiveret
2022
Vejledning
Z8302Tjek af alle AMU elever til indberetningTil at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetningdeaktiveret
2021
Vejledning
Z8302VTjek af alle AMU VUTMK til indberetningTil at gennemgå systematisk for manglende varigh.uafh.tilskuddeaktiveret
2021
Vejledning
Z8303Tjek af alle skolehjemselever til indberetningTil at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetningdeaktiveret
2021
Vejledning
Z8304Tjek af alle skolepraktikelever til indberetningTil at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetningdeaktiveret
2021
Vejledning
Z8305Tjek af alle ÅU elever til indberetningTil at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning2022Vejledning
Z8305VTjek af alle ÅU elevers varigh.uahf.tilskudTil at gennemgå systematisk inden indberetning2022Vejledning
Z8306Bidrag fra omgængereFuldtidselever på skoleforløb med omgænger-attribut2022Vejledning
Z8307Tjek for skoleforløbsplaceringerElever med aftaler, der hverken har hold, forløb eller skolepraktik4/12Vejledning
Z8310CSV for SU indskrivningskontrolUdskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU4/12Vejledning
Z8310AElever fra Z8310 SU-kontrol der bør tjekkesElever fra Z8310 der muligvis har fejl4/12Vejledning
Z8311Holdelever med dataHoldplacerede elever og deres værger og lærested10/11Vejledning
Z8312Alle holdplaceringerHoldplacerede elever i en periode10/11Vejledning
Z8313RecertificeringElever der fik AMU-certifikater i en periode2022Vejledning
Z8314SOSU praktikforløbOverblik over de særlige SOSU-praktikforløb2021Vejledning
Z8315SOSU elevers forløbHver enkelt elevs SOSUpraktik- og skoleforløb4/12Vejledning
Z8316EVU elektrikereleverEVU udskrift om elektrikerelever, aftaler og moduler4/12Vejledning
Z8317Beskæftiget i DanmarkAMU-elever med status “Beskæftiget i Danmark”2022Vejledning
Z8318AMU uge-overblik på ÅVÅbent værksted-elevers skolegang i en uge og en overbliks-pivot.2022Vejledning
Z8319AMU-hold der mangler U600 udskrivningHold med manglende udskrivning af U600 AMU beviser2022Vejledning
Z8386Opgavefravær 1Opgaveafleveringsstatistik pr elev2022Vejledning
Z8387Opgavefravær 2Opgaveafleveringsstatistik pr lærer2022Vejledning
Z8393KursuslisteAMU/IV-hold2022Vejledning
Z8431SkoleforløbsoversigtEn linje pr skoleforløb2022Vejledning
Z8500FGU elevoverblikAlle skolens elever og vigtige egenskaber i oprettelsen4/1Vejledning
Z8501FGU fejloverblikFejlindtastninger – typisk i FGU-skolerne2022Vejledning
Z8502FGU-indberetning af kommunalt bidrag til CØSATil en CSV formular til FGU skolerne7/6Vejledning
Z8502KPFGU-indberetning af kommunalt bidrag prognoseZ8502 plus kommunenavnNy 15/5 Vejledning
Z8503FGU-fraværslisteSimpelt fraværsoverblik til FGU skolerne20/5Vejledning
Z8504FGU elever og forventet slutElever med ugeantal og forventet slutdato14/11Vejledning
Z8505FGU ÅP procentElever med årsbidrag og hvor meget af der der er lavet på skpe ÅP2022Vejledning
Z8506FGU skoleydelseAlle skoleydelser udbetalt i perioden23/5Vejledning
Z8507FGU Nedsat tidHjælpeudskrift til at forstå indberetning af nedsat tid23/5Vejledning
Z8508Afgåede eleverSkabt til udslusningstjek, men kan også bruges generelt9/5Vejledning
Z8509KvitteringsskrivelseVedr. nedsat tid6/10Vejledning