Z8431 Skoleforløbsoversigt

Z8431 Skoleforløbsoversigt   Formål: Inspireret af EASY’s B431. Nogle bruger den til at tjekke AUB af med. Population: En linje pr skoleforløb, der overordnet set overlapper med afgrænsningsperioden.   Output: Skoleforløb Udd.nummer/version/Speciale Skoleperiode Start/Slut Antal unikke elever (i hele skoleforløbet) AUB kørt J/N (hvis ikke alle elever så ‘delvist’) Første/sidste tælleperiode der hører til DS-nummer… Læs mere Z8431 Skoleforløbsoversigt

Z8110 Elevpopulation uge for uge (skoleforløbsbaseret

Z8110 – Elevpopulation uge for uge (skoleforløbsbaseret) Vis, hvor mange elever, der er på skoleforløb dag for dg i den valgte periode.   Formål: Udtrækket viser antal elever der er skoleforløbsplaceret på skolen pr dag i den valgte periode. Den svarer til Z440, som kun kan vise en enkelt uge, men til gengæld også har… Læs mere Z8110 Elevpopulation uge for uge (skoleforløbsbaseret

Z425 Afgangsårsager (Optag af elever)

Z425 – Afgangsårsager (Optag af elever) Formål: Z425 tager højde for, at en elev kan starte og stoppe flere gange på samme uddannelsesnummer. Udskriften definerer et elevforhold som en kæde af skoleforløb, der slutter, når eleven: Har afgang (for SIS evt i revisionssporet) Har færdiggørelses-TMK (FÆRTA/MESTG/PROEG ) Skifter fra RKV til GF1, til GF2 eller… Læs mere Z425 Afgangsårsager (Optag af elever)

ETU-besvarelse med Z8048

ETU-besvarelse med Z8048 Skolerne skal i denne tid besvare et skema vedrørende Elevtrivselsundersøgelse, og her viser vi, hvordan det kan løses.   Formål: UDDATA fik i samarbejde med et par skoler udviklet ”Elevtype 2” udskriften Z8048 således at den indeholdt det, der skal bruges til ETU-besvarelsen. Z8048 kommer med et CSV output, og skal derefter… Læs mere ETU-besvarelse med Z8048

Z445 Elev historik

Z445 Elev historik Formål: Denne udskrift viser elevernes fulde uddannelseshistorie på skolen. Population: Man ser alle elever, der har være i gang på skolen i den valgte periode, på evt. valgte uddannelsestype. Eksempler: Vis mig alle de elever, der er på skolen nu, og se hele deres historie på skolen. Eller: Se på elever, der… Læs mere Z445 Elev historik

Z8040 Elevers TMK historik

Z8040 Elevers TMK historik   Formål: Udtrækket bidrager til en mere komplet historik de elever, der af forskellige årsager ikke kan afgangsmeldes, men som derimod har f.eks. et færdiggørelsestaksameter.   Population: Denne udskrift tager udgangspunkt i de elever, der er placeret på mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. Dernæst finder udtrækket det senest opnåede varighedsuafhængige fuldtids-tilskud… Læs mere Z8040 Elevers TMK historik

Z8048 – Skoleforløbselever

Z8048 Soleforløbselever Få vist alle elever på skoleforløb med Z8048. Formål: Få en liste over elever på skoleforløb Population: Der medtages alle skoleforløb, der overlapper med afgrænsningsperioden. Output: cpr_nr, / elevnavn,  adresse uddannelse/-betegnelse/-version Skoleperiode / Periodetype / CØSA ansvarsomrade / projektomrade GH (grund- eller hovedforløb Studiestart / afgangsdato Skoleforløbs start/slut afgangsaarsag / -betegn skoleforløb aub_indberetning… Læs mere Z8048 – Skoleforløbselever

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (Fuld historik for aktive elever) For skoleforløbsaktive elever i den afgrænsede periode vises alle elevernes skoleforløb på alle uddannelser. Ansvarsområde og projektområde findes fra den til skoleforløbet hørende holdplacering. Hvis man vælger at medtage detaljer kommer der for hvert skoleforløb også en linje pr aftale/ hold / stamhold, der overlapper… Læs mere Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)