Studie+

Z8048 – Skoleforløbselever

Her mangler et uddrag...

Z8048 Soleforløbselever

Få vist alle elever på skoleforløb med Z8048.

Formål:

Få en liste over elever på skoleforløb

Population:

Der medtages alle skoleforløb, der overlapper med afgrænsningsperioden.

Output:

 • cpr_nr, / elevnavn, 
 • adresse
 • uddannelse/-betegnelse/-version
 • Skoleperiode / Periodetype / CØSA
 • ansvarsomrade / projektomrade
 • GH (grund- eller hovedforløb
 • Studiestart / afgangsdato
 • Skoleforløbs start/slut
 • afgangsaarsag / -betegn
 • skoleforløb
 • aub_indberetning / skolehjem / elis.skolehjemaarselev / elis.befordring (alle er J/N kolonner)
 • obl_aftale_type*, lærested_navn
 • AUB kørt på eleven J/N
 • Skoledagskalender

*Aftaletyper:

Hovedaftaletyperne er:

 • UDAF ‘Uddannelsesaftale’
 • UDAFK ‘Uddannelsesaftale del af kombinationsaftale’
 • VFO ‘Virksomhedsforlagt oplæring’
 • VFO-U ‘Virksomhedsforlagt oplæring i udlandet’
 • VFOF ‘Virksomhedsforlagt oplæring – FGUEUD’
 • VFO-UF ‘Virksomhedsforlagt oplæring i udlandet – FGUEUD’
 • SOP ‘Skoleoplæring’ (tidligere skolepraktik)
 • KOMBI ‘Kombinationsforløb’
 • OPU ‘Oplæring i udlandet’
 • FEF ‘FGUEUD-forløb’

Uddannelsesaftaler kan dog have forskellige type (ordinær/kort/delaftale/restaftale) i Z8048 vil der i feltet obl_aftale_type stå dette, men hvis det ikke er en uddannelsesaftale, vil hovedaftaletypen stå der i stedet

 

Afgrænsninger:

 • Fra/til-dato: Medtag elever, der har et skoleforløb, der overlapper med disse datoer.
 • Antal CPR cifre
 • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser dem dog kun hvis de har kaldenavn)

Hjælp:

Her er en liste over elevtype-betegnelser i Excel-format.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Z425 (Optag af elever – baseret på begrebet uddannelsesforhold til at definere, hvornår en elev har en ny start på en uddannelse)
 • Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)