Problemer med UNI-Login opdatering?

Problemer med UNI-Login opdatering? Sådan hjælper UDDATA jer i gang med at opdatere UNI-Logins.   Ikke alle skoler får opdateret deres elevers UNI-Logins i EASY i år. UDDATA tilbyder nu at hente UNI-Logins, så skolen kan tilgå dem, for eksempel med UDDATA+, Bibliotekssystem og Z-udskrifter. Tidligere blev UNI-Logins opdateret med batchjobbet C001. Jævnfør denne nyhed… Læs mere Problemer med UNI-Login opdatering?

ETU-besvarelse med Z8048

ETU-besvarelse med Z8048 Skolerne skal i denne tid besvare et skema vedrørende Elevtrivselsundersøgelse, og her viser vi, hvordan det kan løses.   Formål: UDDATA fik i samarbejde med et par skoler udviklet ”Elevtype 2” udskriften Z8048 således at den indeholdt det, der skal bruges til ETU-besvarelsen. Z8048 kommer med et CSV output, og skal derefter… Læs mere ETU-besvarelse med Z8048

Z8048 – Skoleforløbselever

Z8048 Soleforløbselever Få vist alle elever på skoleforløb med Z8048. Formål: Få en liste over elever på skoleforløb Population: Der medtages alle skoleforløb, der overlapper med afgrænsningsperioden. Output: cpr_nr, / elevnavn,  adresse uddannelse/-betegnelse/-version Skoleperiode / Periodetype / CØSA ansvarsomrade / projektomrade GH (grund- eller hovedforløb Studiestart / afgangsdato Skoleforløbs start/slut afgangsaarsag / -betegn skoleforløb aub_indberetning… Læs mere Z8048 – Skoleforløbselever