Studie+

Skolelogin med på Z-udskrifter

En række udskrifter har nu Skolelogin med - og Z8198 er blevet hurtigere

Følgende CSV-udskrifter har skolelogin med nu: Loginudskriften Z082, Arbejdsgiver-holdlisterne Z492/Z494, Z8312 holdplaceringer og Z425 afgangsårsager. PDF-udskrifter med skolelogin er Z492 og Z082

Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold har timet ud på store skoler. Nu kører den hurtigere, og skulle meget gerne vise nøjagtig de samme data.