Studie+

Z8312 Alle holdplaceringer

Her mangler et uddrag...

Z8312 Alle holdplaceringer i en periode

Vis hver holdplacering i en periode. Og for AMU, også hvert enkelt dag.

Formål:

At have forskellige varianter af holdlister indtil de gode gamle i Z0xx, Z1xx og fx Z494 er i drift.

Population:

Vis en datalinje pr elev pr hold (pr evt AMU fag) i perioden.

Eleven kan have flere skoleforløb og aftaler, der passer til hver holdplacering. I så tilfælde vises den seneste

Anvendelse:

I første omgang er den til at kunne vise unilogin og kontaktoplysninger klassevis, men udskriften kan udvides med flere datafelter.

Output:

 • Fornavn, Efternavn, cprnr med bindestreg
 • Uni-login / startpassword
 • Indmeldelsesdato/Studiestart/Afgangsdato
 • Adresseoplysninger
 • Udd.nummer, -version, -betegnelse
 • CØSAnummer, -version (hvis AMU), -betegnelse
 • Aktivitet, Start/slut, Antal_hold (hvor mange hold har eleven i den valgte periode) med =” og ” omkring for at excel ikke tolker teksten som tal
 • Holdstart / -slut
 • Elevens email, telefon
 • Skolefag (kun hvis det er et AMU-hold)
 • Elevtype (på holdplaceringens sidstedag)
 • SPS note (oplysningen kun tilgængelig hvis du har ret til at se følsomme elevdata)
 • Værge 1’s Navn, CPR, tlf, mail
 • Værge 2’s Navn, CPR, tlf, mail
 • Skoleforløb / omgænger / befordring / AUB / skoleperiode / Speciale / -kortbetegnelse (seneste, der overlapper med holdplaceringen)
 • Arbejdsgivers CVR (* hvis det ikke er skolens egen aftale) #£
  Arb_navn, Arb_adresse, Arb_adresse/ponr/by #£
 • Lærestedsland/email £
 • Telefon #
 • Aftaleperiode £
 • Afholdende skole £
 • Elevafdeling (Hvis der er # efter, er der ingen elevafdeling på afgangsdatoen (eller der er ingen afgangsdato) eller på dags dato, men der findes en eller flere andre vises. Det prioriteres at vise primærafdeling, og at vise den seneste. Er der * efter, er den viste afdeling ikke en primærafdeling)
 • Stamholdsplacering J/N
 • Kontaktlærer/-navn (på holdplacerings sidstedag)
 • Regelgrundlagsdato og -titel
 • Adressekommune
 • Alder pr dd for bestillingen
 • Køn (m k eller ? hvis der ikke er 10 cpr cifre)
 • Uddannelsespålæg J/N (har du ikke rettighed til følsomme data, ser du en bindestreg på alle elever)
 • Afgangsårsag,
 • Lokal afgangsårsag/-betegnelse
 • Holdplacerings-start/slut skrevet med punktummer
 • Skolehjem/Skolehjemårselev J/N felter

# betyder at data kan komme fra en AMU-arbejdsgiver
£ betyder at data kan komme fra praktik.

#£ betyder det kan komme fra begge dele.

Afgrænsninger:

 • Fra- / tildato
 • Aktivitet
 • Medtag kun AMU-hold (J/N)
 • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser du ikke disse elever uanset hvad)
 • Antal CPR Cifre (vælges under 10 bliver evt andre elevfølsomme data også udeladt i kolonnerne)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

Ophav:

Oprindelig ønsket af AMU afdelingen i EUC Sjælland (Ivan var kontakt)