Z8230 Uddannelsespålæg

Z8230 Uddannelsespålæg Viser elever med uddannelsespålæg. Autorisation: At bestille denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen Z-elevfølsom Population: Alle elever med aktive uddannelsespålæg vises. Eleven kan optræde med flere uddannelsesforhold, da uddannelsespålæg sidder på individet uanset uddannelse. Det skal gælde, at eleven ikke har afgangsdato på uddannelsen, og at dags dato befinder sig mellem indmeldelsesdato og -slut,… Læs mere Z8230 Uddannelsespålæg

Z8252 Karakterstatistik

Z8252 Karakterstatistik   Formål: At give et overblik over alle STA/EKS karakterer pr hold/fag givet i et kalenderår. Dog kun seneste karakter af en slags pr elev.   Population: Find alle karakterer, givet på hold af typen HOLD eller STAM, der har slutdato i året. Karakterer uden holdtilknytning skal have offentliggørelsesdato i året. Eleven der… Læs mere Z8252 Karakterstatistik

Z8231 Skemanoter

Z8231 Skemanoter   Formål: Vis alle skemabegivenheder i periode, der har tilknyttet skemanoter   Population: Find alle skemabegivenheder med skemanote tilknyttet   Output: Skemabegivenhedsid Dato/lektionsnr En medarbejder af evt flere tilknyttede, der overholder en evt initialer-afgrænsning (det prioriteres at vise undervisere, der genererer timeposter, ellers alfabetisk første) Et af evt flere tilknyttede hold (Det hold, skemanoten… Læs mere Z8231 Skemanoter

Z8229 Elevernes fagplaceringer

Z8229 Elevernes fagplaceringer Vis alle fag, elever er tilknyttet. Formål: At få overblik over elevernes fagplaceringer. Population: For alle hold, der overlapper med afgrænsningsperioden, vises samtlige af holdets elev/fag kombinationer. Output: CPR Elevnavn Uddannelsesnr Aktivitet Skolefag/betegnelse/niveau Fagplacerings_start / -slut Afgrænsninger: Fra- / tildato Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme… Læs mere Z8229 Elevernes fagplaceringer

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit Dette udtræk viser karakterer på fag/elever, hold for hold i pænt PDF format. Population: Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger: Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene… Læs mere Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit

Z8317 Beskæftiget i Danmark

Z8317 Beskæftiget i Danmark En udskrift til kontrol af modtaget/ikke modtaget erklæring på kursister med status “Beskæftiget i Danmark” Population Elever, som er aktive på et fag på et AMU-hold i den valgte periode, og som har status “Beskæftiget i Danmark” på holdplaceringen. Data Csv-filen indeholder følgende oplysninger: CPR For/efternavn Aktivitet Erklæring indsendt (dato) Afgrænsninger… Læs mere Z8317 Beskæftiget i Danmark

Z8228 Manglende fraværsregistreringer

Z8228 Manglende fraværsregistreringer   Formål: Et udtræk til at se, hvilke begivenheder, der ikke er ført fravær for.   Population: Alle skemabegivenheder/hold-kombinationer mellem afgrænsningsdatoerne vises, hvis der ikke er ført fravær på holdet, og som der bør føres fravær for. Begivenheder, der bør føres fravær på, er begivenheder med elever og ikke-sygemeldte lærere, samt at… Læs mere Z8228 Manglende fraværsregistreringer

EN10A Manglende fraværsregistrering på AMU-hold

EN10A Manglende fraværsregistrering på AMU-hold Dette er en kopi af 2.5 AMU-tjekjobbet i forbindelse med CØSA-indberetning.   EN10A danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU-hold/fag, hvor der mangler at blive registreret fravær.   Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Betegnelse (aktivitet) Indberetningsprincip Skoledag Antal elever uden fraværsregistrering   Hold/fag, som tages med i… Læs mere EN10A Manglende fraværsregistrering på AMU-hold