Z8205 Opkrævningslinjer på Hold

Z8205 Opkrævningslinjer på Hold Formål: Et overblik over status på opkrævningslinjer på aktiviteter, der hverken er AMU eller Åben Uddannelse.  Population:Find alle elever på hold, der ikke er AMU eller ÅU med de valgte afgrænsningsdatoer, som har mindst én elev med bilagslinjer fra Navision. Holdet skal også have mindst 1 fag tilknyttet. Output : Afgrænsninger: Informationerne udskrives som… Læs mere Z8205 Opkrævningslinjer på Hold

Z8041 Brobygningselevers skæbne

Formål: Denne udskrift viser brobygningselever og deres næste uddannelse på skolen. Population: Man ser alle elever, hvis første brobygning startede i afgrænsningsperioden. Startdato defineret som skoleforløbsstart, alternativt indmeldelsesdato. Brobygning defineret som uddannelsesnavne der hedder noget med brobygning samt uddannelse 2560. Der kommer en linje pr elevforhold, så forskellige brobygningsuddannelser på samme elev står adskilt. Output: For hver… Læs mere Z8041 Brobygningselevers skæbne

Z8050V – Varighedsuafhængige Tilskud Fuldtid

Z8050V – VUTMK på fuldtid Formål: Tilskudsmærker til indberetning for fuldtidselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot Population: Find alle varighedsuafhængige tilskud, med indberetningsdato mellem afgrænsningsdatoerne. Output:  Afgrænsninger: Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.Se også:

Z625 AMU-pristilbud

Z625 AMU-pristilbud   Formål: Et pristilbud, der kan printes og sendes til virksomhed eller jobcenter for elevens AMU-kursus.   Population: For de holdplaceringer, der passer til afgrænsningerne, vises alle fakturalinjer til betaling, grupperet efter fag. Der startes på en ny side for hver ny elev/virksomhed.   Output: Navn på skolen, elev, navn og betalende virksomhed/jobcenter… Læs mere Z625 AMU-pristilbud

Z8507 FGU Nedsat tid hjælpeudskrift

Z8507 FGU – skoleydelser Ydelser/bidrag udspecificeret for elever der oplever nedsat tid i perioden.   Adgang: Tilhører Z-udskriftsgruppen Z-indberetning.   Formål: Få overblik over hvordan den nedsatte tid er blevet beregnet. Elever kan være på nedsat tid en periode, men procentsatsen kan være svær at genkende i indberetningslinjerne, hvis eleven kun har været nedsat i… Læs mere Z8507 FGU Nedsat tid hjælpeudskrift

Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

 Z8033gl AMU-overblik ‘gammel struktur’ Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der: grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033gl handler mere om budget end den er bagudrettet. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket… Læs mere Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning

Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning Formål: Find de hold, der mangler at få udskrevet U600 Population: Antal kursister pr hold/slutdato, der er prøvebelagt med et resultat på 3 eller under, eller ikke er prøvebelagt med et resultat på 2 eller derunder. For dem skal gælde at der ikke findes et eksamensbevis af AMU-skabelonstype. Dog… Læs mere Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning

Z8233 Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen

Z8233 – Indberetning af risiko for frafald eud Formål: Udskriften er beregnet til at hjælpe skolerne med at lokalisere de GF1 og GF2 elever, der er relevante at kigge på i forhold til STUKs udmelding om opstart af tematisk tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutioners indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen. Udtrækket finder GF1 og GF2 elever,… Læs mere Z8233 Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen