Studie+

Pivot-banken

Her mangler et uddrag...

PIVOT-bank

På denne side vil vi lægge forslag til pivoter og dashboards på basis af Z-udskrifter op.

Man kan lave et tilsvarende resultat på egne data blot ved at udskfite de anonymiserede kildedata med sit eget udskriftsoutput og trykke på “opdater” i Pivoterne.

Bidrag gerne med dine egne eksempler – huske at anonymisere data først!

Hvis du gerne vil lære om Pivot og Datamodel, så kig i kursuskalenderen. Vi laver bl.a. “Z kommer ud”-sessioner, hvor du bestemmer kursusdagens forløb (hvilke Z-udskrifter, emner og hvor meget fokus på databehandling) ud fra din skoles behov. Vi afholder det hos jer for alle interesserede fra din skole. Inviter gerne naboskolerne til sparring også.

Emne

Anvendte udskrifter

Excel filer

Skærmprint

Tak til …

Fuldtidsårselever Z8050 Z8050

Aftaler under grundforløb Z8232 Z8232
Holdelever Z8312 Z8312
Elevforhold Z8500 Z8500
Fravær (FGU) Z8503 Z8503
Udslusningstjek Z8508 Z8508
Z8050 indlæsning fra flere filer Z8050 flet csv
Z8050Q1-23
Z8050Q2-23

 

Giv også gerne et praj, hvis et Pivot-ark ikke virker. Den underliggende Z-udskrift f.eks. kan have ændret sig siden.

 

Se også

Planlægning af Z-udskrifter, og Dataudtræk