Studie+

Opsummering af nyheder i Z-udskrifter inden sommerferien

En ny struktur i tabellerne med aftaler er ved at blive indført. Ellers kun mindre rettelser siden 15.maj

Z-nyt: Opsummering af nyheder i Z-udskrifter inden sommerferien

Lige før sommerpausen (22/6) blev Z800 Læresteder-liste skrevet om til at hente aftaler fra en ny grænseflade. De andre udskrifter vil blive ændret løbende. Indtil da vil deres aftaledata mangle opdateringer yngre end medio juni, da skiftet skete.

I samme ombæring ændredes også Z091, Z170, Z491, Z492 og Z494 til at se i den nye aftalestruktur.

Mindre ændringer i omvendt kronologi siden 16.maj omvendt kronologisk:

29/6 2023: Z494 og muligvis andre holdudskrifter med aftaler fejlede indtil i dag, hvis man havde aftaler med startdato efter slutdato i sin tabel.

22/6 2023:

8/6 2023: Z8105 Manglende opkrævningslinjer er blevet skarpere på at vise alle fag fordelt korrekt på holdplaceringer. Nye kolonner: Antal fag på holdplaceringen, arbejdsgiver/betaleradresser, fritekst og tilskud.

7/6 2023: Z8112 Bidragsperioder trak hidtil kun eksempler på varigheder/bidrag fra konkrete eleveksempler. Nu finder den standardvarighederne, og kun eleveksempler hvis de afviger herfra.

7/6 2023: Forskellige ændringer der ensretter fuldtidsårselevudtræk: Z8502 kommunalt bidrag antog før at man aldrig fandt på at nedsætte FGU-tid til UVM, det er rettet nu. Z8050a Årselever Fuldtid simpel tog ikke hensyn til nedsat tid. Hverken Z8050a eller Z8050 Årselever Fuldtid tog højde for den situation af man havde en bidragsperiode uden skoledage. Og Z8050 kom til at beregne for lavt bidrag når det både var nedsat tid og bredte sig over to kalendermåneder.

1/6 2023: Z8250 Karakteroversigt kan nu afgrænses med tom prdato. Det betyder at alle hold, der afgrænses på, får vist karakterer, og for alle elever i holdets periode.

1/6 2023: Z8229 Elevernes fagplaceringer viser nu CPR.

31/5 2023: Meritter fremgår nu også som gråmarkeringer i Z600 og Z601 Fraværsskema

25/5 2023: Årselevudskrifterne vedrørende Åben Uddannelse og AMUZ8052/V og Z8053/V finder nu DS_nummeret via lokationen.

23/5 2023: Z8050Z8502Z8506 og Z8507 respekterer nu reglen om at FGU-elevers evt. nedsatte tid alligevel ikke træder i kraft, når TMK er FGUBA.

23/5 2023: Z8051 Årselever Skolepraktik viser nu bidragsmånedens startdato i sidste kolonne. Hvis ikke der findes eksempler på elever med bidrag Z8112 Bidragsperioder, vises nu antallet af tilskudsdage gange 0,005

20/5 2023: Z8503 FGU Fravær er nu mere skarp på at det viste stamhold og primærafdeling er dem, der er gældende på dagen for fraværet. Afgrænsningen på afdeling indkredser en gruppe af elever, der så får vist deres fravær på tværs af egne afdelinger. Desuden medtages nu specialet på dagen.