Studie+

Holdudskrifter i Studieplus

Her er en oversigt over de holdudskrifter, der er oversat til Studie+

Holdudskrifter i Studie+

Her er en oversigt over de holdudskrifter, der er oversat til Studie+

Se en side med de overskrifter, der fandtes i EASY – som ikke alle er oversat endnu.

Som udgangspunkt er de pæne pdf-udskrifter – enkelte kan også skrive CSV

Her er de forskellige klasser af holdudskrifter

 • Studiekort
 • Holdlister med variabelt antal kolonner
 • Holdlister med arbejdsgiverdata
 • Holdlister med særlige data
 • Klassespejl / fotos af eleverne

Generelle GDPR begrænsninger:

Data: Du ser kun adresse og værge på navnebeskyttede elever, hvis du har ret til elevfølsomme oplysninger. SPS ser du på ingen, hvis du ikke har ret til elevfølsomme data.

Antal elever: Uden ovennævnte rettighed får du kun navnebeskyttede elever med på klasselisten, hvis de har et kaldenavn.

Almindelige holdlister

 • Z091 Elevliste 4
 • Z145 Studerende på hold har ÅErekvirent og studiestart, og kan vises som både CSV og PDF
 • Z491 og Z492 Deltagerliste 1 og 2
 • Z494 har mange data, bl.a. arbejdsgiverinfo
 • Z8312 er en csv variant af Z494 med endnu flere data pr elev. Hver elev vises 1 gang pr holdplacering, og for AMU-elever kan den splitte helt op på fag. Z8229 viser hver eneste fagplacering
 • Z8311 er en csv variant, der viser hver elev 1 gang selvom man skulle være på flere hold. Det giver overblik over skolens reelle elevantal.

Klassespejl / Holdlister med foto

Større billeder for den nye lærer/klasse

 • Z064, Z065 har 33 billeder pr A4
 • Z067 har 27 billeder
 • Z069 har 21 billeder

Studiekort

Hver skole har en eller flere varianter af studiekort.
Dem, der havde studiekort i EASY-tiden, får dem oversat hvis det ønskes.

Andre kan ønske studiekort. Spørg efter et eksempel, som vi kan tilpasse jeres ønsker.

Z103 er et studiekort, der til gengæld er tilgængeligt for alle.

Holdlister med frie kolonner

Til at krydse af/notere i ude i klasserne.
Bemærk at hvis du laver en for lang kolonneudskrift, vil udskriften først forsøge at dele overskriften i to ved et mellemrum. Er en af de to linjer stadig for lang, vises overskriften ikke.
Denne serie har foto og adresseoplysninger:

 • Z070, Z071, Z072, Z073, Z074, Z075: 2-15 kolonner, stående
 • Z076: 15 kolonner, liggende.

Denne ligger vandret, bare med navn:

 • Z083

Disse er lodret, kun navn, nogle af dem med lille foto på:

 • Z084, Z085, Z086, Z087, Z088, Z089, Z090: 1-15 kolonner

Disse er dedikeret til AMU-hold:

 • Z480 med 2 kolonner

Holdlister med særlige data

Til at krydse af/notere i ude i klasserne

 • Z079 hedder Studietursliste, fordi der er relevante kontaktinfo og værgeoplysninger
 • Z082 men UNI-login og startpassword
 • Z110 Opgavestatistik viser elever på fag og et skema til at krydse af i.
 • Z136 Holdliste med merit/godskrivninger
 • Z8066 og Z8266 viser en holdelev pr linje, og så alle kommende holdplaceringer i kolonner.
  Z130 viser også elevens andre hold, men i en selvvalgt periode.
 • Z600 er en klasseprotokol til at se og registrere fravær