Studie+

Z8105 – Manglende opkrævningslinjer

Her mangler et uddrag...

Z8105 – Manglende opkrævningslinjer

 

Formål:

Finde AMU-elever, der mangler opkrævningslinjer

Population:
Find alle AMU-eller Åben Uddannelse-elever på hold, der ikke er aflyste med de valgte afgrænsningsdatoer. Hvis der er datasammenfald mellem flere af elevens fag på samme hold, vises kun ét af fagnumrene.

I og med alle elever vises i UDDATA+ versionen, kan man både tjekke manglende opkrævning og manglende betaling med denne version af trækket, og desuden få bekræftet status for de resterende elever.

Udskriften medtager altså også elever, hold og fag, der ikke er helt klar til indberetning når det kommer til godkendelser, rekvirent osv.

Forskel: Z8220 kræver et bilag, men ikke nødvendigvis en holdplacering. Z8105 er omvendt, og tager udgangspunkt i holdplaceringer, der måske- måske ikke har bilag.

Dubletter: Hvis du vælger at se detaljer, dvs skolefag, vises bilaget 1 gang pr fag, der indgår på holdet.

 

Output :

 • Aktivitet / -type (AMU/ÅU)
 • CPR / Navn
 • Forfaldsdato
 • Debitor
 • Fakturanummer
 • Betalingsstatus
 • Betalingsdato
 • Rekvirent
 • Oprettet_Sendt*
 • Skolefagsekesmpel**
 • Indberetningsdato (den dato der afgører, hvilken indberetningen årselevbidraget tilhører)
 • Ansvarsområde

*) En regning bliver først Oprettet, så sendt, så betalt eller krediteret. Feltet viser som førsteprioritet Betalt, så Sendt, og så oprettet. Findes der kun Krediterede regninger, vises det, ellers vises krediteringer ikke. Er der to regninger af O/B/S typen, vises den anden i parentes. Findes der flere, sættes en *. Debitor og forfaldsdato vises også for den førsteprioriterede regning.

**) Hvis en elev på et hold har flere fag med samme betalingsstatus og rekvirent, vises kun 1 af fagene.

 

Output EASY:

 • Aktivitet
 • Startdato/Slutdato
 • CPR / Fornavn / Efternavn
 • ÅE rekvirent
 • Kursiststatus / Betalingsstatus
 • Linjer
 • Beløb
 • Ansvarsområde

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Find hold der slutter mellem de to datoer)
 • Medtag detaljer (dvs dubler hver faktura med hvert fag)
 • Gebyrtype (default er BETAX. Lad det stå tomt for at se elever, der mangler alle taksametre. Man kan ikke bruge jokertegn her)
 • Medtag Lokale Fag – hvis N ses kun på fagnumre under 50000
 • Medtag navnebeskyttede personer (uden ret til følsomme elevdata kommer disse personer heller ikke med)
 • Antal CPR cifre (Navnevisning for navnebeskyttede påvirkes også af om du har rettighed og har valgt alle 10 cifre eller ej)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: