Z8056 Liste med alle lokale fag

Z8056 Liste med alle lokale fag Få vist fag med fagnummer over 50000, og deres egenskaber. Formål: At give en komplet oversigt over de lokale fag. Oversigten kommer ud med skolefagsinformationer til CSV fil, så kan man i fx Excel slå det enkelte fag op. Population: Alle fag med fagnummer lig med eller over 50.000 kommer… Læs mere Z8056 Liste med alle lokale fag

Z8048 – Skoleforløbselever

Z8048 Soleforløbselever Få vist alle elever på skoleforløb med Z8048. Formål: Få en liste over elever på skoleforløb Population: Der medtages alle skoleforløb, der overlapper med afgrænsningsperioden. Output: cpr_nr, / elevnavn,  adresse uddannelse/-betegnelse/-version Skoleperiode / Periodetype / CØSA ansvarsomrade / projektomrade GH (grund- eller hovedforløb Studiestart / afgangsdato Skoleforløbs start/slut afgangsaarsag / -betegn skoleforløb aub_indberetning… Læs mere Z8048 – Skoleforløbselever

EN10

EN10 Manglende tilstededage på AMU-hold Dette er en kopi af 2.4 AMU-tjekjobbet i forbindelse med CØSA-indberetning. Denne udskrift er usynlig for FGU skoler grundet manglende relevans. EN10 danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU-hold/fag, hvor der mangler at blive dannet tilstededage. Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Skoledag Kortbetegnelse (aktivitet) Antal elever uden… Læs mere EN10

Z8036 Onsdagsfravær

Z8036 Onsdagsfravær   Formål: Denne udskrift ser på, hvilke elever der er fraværende om onsdagen i den valgte periode, og særligt om de er fraværende hele dagen. Den anvendes til de skolepraktikelever, der skal indberettes på basis af deres fravær på tælledagene. Ofte er man interesseret i at se, om eleven er fraværende hele dagen,… Læs mere Z8036 Onsdagsfravær