Studie+

Z8082 Medarbejderdata 2 (uden opgørelsesperiode)

Her mangler et uddrag...

Z8082 – Medarbejderdata 2 (uden opgørelsesperiode)

Viser medarbejdere med SLS-oplysninger, norm og andre stamdata indenfor det valgte datointerval.
Den er næsten mage til Z8062, men kræver ikke, at der er opgørelsesperiode på medarbejderen.

Population:

Medarbejderen være aktiv, dvs. have:

 • Aktive ansættelsesforhold-Skole–oplysninger
 • Arbejdsaftale med opgørelseskalender.

Output:

 • Initialer,
 • CPR (kan kun vises hvis man har ret til rettighedsgruppen “Z-ret_supp_persopl”.)
 • Fornavn, efternavn
 • Meda_id, Født / Ansættelses_dato / Email / Tlf
 • Løbenr / Primær ansættelse (J/N)
 • Afdelingskode / Afdelingsnavn *  (kun afdelingstilknytninger der overlapper med fra/tildato)
 • Ansættelsesforholdets fra- og evt tildato
 • Ansvar (fra ansættelsesforholdets skoloplysn.)
 • Alderstillæg
 • Navne/adressebeskyttelses-prdato
 • Medarbejdertype
 • Ose_formål fra de gamle ansættelsesforhold-SCL-oplysninger.
 • Indi_id

Afgrænsninger:

 • Fradato
 • Tildato
 • Medtag detail *
 • Antal CPR cifre
 • Medtag navnebeskyttedes data. (Du ser kun medarbejderens navn og CPR-løbenummer ved J, samt hvis du har ret til det)

Effekt af medtag_detail:
Ved J vises medarbejderen med en linje pr afdeling medarbejderen har været tilknyttet i sit ansættelsesforhold. Hvis der er en *, er det ikke en primærafdeling

Ved N vises kun 1; det prioriteres at vise en primærafdeling, en afdeling på dags dato, en afdeling i indberetningsperioden og ellers medarbejderens første afdeling. Hvis der er et *, er det en primærafdeling, og der er mere end 1 afdeling i spil til at blive vist.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • Z8006 Medarbejderkompetencer