Z8300 Elever med aftale uden forløb

Z8300 Elever med aftale uden forløb   Formål: Find elever, der har en uddannelsesaftale, men mangler skoleforløb.   Population: Elever, som har en central aftale, der ikke er af obligatorisk type 1082 eller 1083, som ikke har et skoleforløb på noget tidspunk, der overlapper med aftalen. Skolen skal i øvrigt selv være arrangerende skole for… Læs mere Z8300 Elever med aftale uden forløb

Z8501 FGU fejloverblik

Z8501 FGU – fejloverblik Få overblik over diverse fejltyper, der har været oplevet i forbindelsen med opstart på FGU.   Adgang: Tilhører en særlig udskriftsgruppe ved navn “Z-sysadm”   Formål: I første omgang er opgaven at få et bud på, hvad der evt forhindrer en lønkørsel til Navision via Agidon. Men også andre fejl og… Læs mere Z8501 FGU fejloverblik

Z8197 Manglende skema på skoledage

Z8197 – Manglende skema på skoledage   Formål: Til at se om der i den kommende til mangler skema på de elever, på de skoledage, der er knyttet til skoleforløbet.   Population: Der tages udgangspunkt i fuldtidsårselever og deres forløbs skoledage mellem de to afgrænsningsdatoer. For de skoledage findes antal elever, der ikke er på skemalagte hold.… Læs mere Z8197 Manglende skema på skoledage

Z8500 FGU elevoverblik

Z8500 FGU – elevoverblik Alle skolens elever Formål: Udskriften er den første Z-udskrift i det nye UDDATA+ miljø og Z85xx serien er dedikeret FGU-skolernes behov – dermed ikke sagt at andre skoler ikke kan bruge dem. Z85xx serien er kun oprettet i UDDATA+, ikke i EASY platformen. Formålet med Z8500 er at give skolen et… Læs mere Z8500 FGU elevoverblik

Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring

Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring Skoleforløb, der starter eller slutter på en valgt dag   Formål: Udtrækket  bruges til at finde elever på en given start- eller slutdato som kan være berettiget til AUB og befordring. Udtrækket indeholder oplysninger fra Easy vinduet A696 og inkluderer dermed også skolepraktikelever, selv om disse… Læs mere Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring

Z8105 – Manglende opkrævningslinjer

Z8105 – Manglende opkrævningslinjer Formål: Finde AMU-elever, der mangler opkrævningslinjer Population: Find alle AMU-eller Åben Uddannelse-elever på hold, der ikke er aflyste med de valgte afgrænsningsdatoer. Hvis der er datasammenfald mellem flere af elevens fag på samme hold, vises kun ét af fagnumrene. I og med alle elever vises i UDDATA+ versionen, kan man både tjekke manglende opkrævning… Læs mere Z8105 – Manglende opkrævningslinjer