Studie+

Z8303 Tjek af alle skolehjemselever inden indberetning

Her mangler et uddrag...

Z8303 Tjek af alle skolehjemselever til indberetning

NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne

Formål:
At kunne gennemgå alle sine skolehjemselever for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.

 

Population:

Følgende datalinjer kommer ud. Outputtet refererer til en række fejl eller obs’er:

 1. For elever, der giver tilskud, summeres der bare over elever med ens attributter, så der kan være flere elever repræsenteret på hver linje. Mangler der alligevel TMK, værelsesbooking eller tælledato, kommer der en fejl_1 (ret hypotetisk)
 2. Skolehjemselever, der er bookede, men ikke har noget bidrag, men som dog er bookede på tirsdage i perioden, vises med en linje pr elev. fejl_2
 3. Er skolehjemseleven booket, men rammer blot ikke nogen tilskudsgivende tirsdag, kommer der også en linje ud. fejl_3
 4. Såkaldt eksterne skolehjemselever kommer også ud i særlige linjer. De kommer givetvis ud to gange, hvis de også kan regnes med i en af de andre ‘kasser’ her. Der står så noget i kolonnen obs_4
 5. Hvis eleven ser ud til at være skolehjemsegnet, men ikke er booket eller mangler skolehjemselevforholdet, kommer eleven også ud. Fejl_5
 6. Elever der giver tilskud, men hvor udskriften rejser spørgsmål ved tilskudsmærket, er der en linje pr elev.Obs_6
 7. Elever, der fylder 18 i løbet af kvartalet. Obs_7

For punkt 1 og 6 vises det reelle bidrag, der også gerne skulle optræde i indberetningen. For pkt. 5 beregnes et potentielt bidrag. De andre vises med 0 i bidrag.

 

Output:

 • Uddannelse/beskrivelse/version
 • Speciale / adgangsvej
 • Skoleforløb (der står ‘Praktik’ for skolepraktikelever)
 • Skoleperiode/TMK
 • Rekvirenttype
 • Elevtype
 • Skolehjem J/N, Skolehjemaarselev J/N
 • Bidrag
 • Elev (navn eller et antal elever)
 • Fejl_1 (noget mangler men tilskuddet er givet)
 • Fejl_2 ingen tilskud trods tirsdage i perioden
 • Fejl_3 mangler tirsdagsbooking
 • Obs_4 Dette er en eksterne elev
 • Periode
 • Fejl_5: Eleven har J til skolehjemselev eller -årselev, men er ikke booket.
 • Obs_6 måske forkert TMK
 • Obs_7: Eleven fylder 18 i løbet af kvartalet

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (enten bidragstælledato eller elevens forhold på skolen overlapper med datoerne)

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også:

 • Z8301 Tjek af alle FT elever til indberetning
 • Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning
 • Z8304 Tjek af alle SKPRA elever til indberetning
 • Z8305 Tjek af alt ÅU
 • Z170 Skolehjemsoverblik