Studie+

Nyt i Z-udskrifter første halvdel af april

Liste med nye/ændrede udskrifter

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik) skiftede overskrift i kolonne J – nemlig DS_nummer, der ændres til tilskudsafdeling. Det er allerede nævnt i en nyhed for dem, der bruger robotter til udskriften. Den har også fået et nyt felt: omgænger J/N.

Z8048 Skoleforløbselever medtager nu skoledagskalender

Z8508 Afgåede eleverudslusningstjek viser nu kun de brugeraktive elever for de bestillere af udskriften, der har rettigheden “UDDATAPLUS,VIS_ALLE_INDIVIDER”

Z597 Skema uden lærer/lokale er udvidet så den også viser fagløse skemabegivenheder.

Månedsformatet på feltet bidragsmåned er rettet på Z8051 – Årselever Skolepraktik, så excel tolker det bedre.

R117s Lærerstyret undervisningstid – prognose med detaljer kan nu også medtage de lektioner, der ikke bidrager til timetallet for lærerstyret undervisning. Desuden en rettelse: Den manglede nogle elever med skemaløse skoledage.

Z8033 AMU-overblik og Z8033GL medtager nu også elever, der mangler betalingsstatus i denne budgetudskrift, de de forventeligt kommer til at få en og blive indberetningsbare.

Z8503 FGU Fravær kan afdelingsafgrænses og viser nu den dagsaktuelle afdeling pr elev, i stedte for blot at vælge den seneste for hver elev uanset dag.

Z800 Læresteder-liste udvidet med tre felter: Specialebetegnelse, afsluttes og om den er aktuel.

Følg Z-bloggen for at se ændringer dag-til-dag