Studie+

R117s Lærerstyret undervisningstid – prognose med detaljer

Her mangler et uddrag...

R117s Lærerstyret undervisningstid – prognose med detaljer

Formål:

Til visning af hvad næste indberetning af undervisningstid vil vise. Detaljeversionen hjælper med at undersøge elevernes skoledage. Bemærk data opdateres kun hver nat, så du kan først tjekke dagens skemajusteringer i morgen med denne udskrift.

Begrænsning:
Denne udskrift er usynlig for FGU-skoler grundet manglende relevans

Population:

Find alle GF1/GF2 (og evt HF) elevers skoledage i den valgte kalendermåned. For hver dag findes alle undervisningstimer og antal skoledage. Undervisningen kan eleven modtage på tværs af alle uddannelser inkl. AMU. Det er bestemt af skemarollefeltet ‘lærerstyret undervisning’

Eleverne skal enten have kvalifikation eller være uden afgangsdato (kun førstnævnte indberettes, men R-udskrifterne er beregnet til at foregribe fremtidige potentielle indberettede elever.)
Desuden skal eleverne være fagplaceret på holdet, og kun skemabegivenheder med fag tæller med.

Konsulter XML-filen for at se på de tal, STIL bruger.

For at se summen pr elevforhold, vælg R116s, der har en linje pr elev.

Udskriften faginddeles hvis man vælger at medtage fag (flere datalinjer – det kan dublere data, hvis en elev tilbydes undervisning i to fag samtidig. Men det tælles kun som én lektion, hvis du siger Nej til at se fag)

R116/R117 ligner IKKE nødvendigvis indberetningen efter 2.juli hvis man:

 1. På R116s medtager skoleforløb og er placeret på 2 skoleforløb samme dag.
 2. På R117s Medtager Fag og er på 2 skolefag med Lærerstyret Undv. i samme lektion
 3. Medtager Hovedforløb
 4. Desuden kan der være lidt forskel mellem R116s/7s og indberetning i hvilken periodetype eleven sættes på, hvis man tilhører 2 skoleforløb samme dag.
 5. Hvis man har redigeret i skemaet siden seneste indberetning den 2. i måneden.

Performance:
Trækket er blevet mere komplekst, så det kan risikere at melde fejl hvis det ikke bliver færdigt på 10 minutter.
Dør udskriften efter 10 minutter, prøv en kortere periode.

Output:

 • Cprnr / fornavn / efternavn,
 • GF1, GF2 eller hovedforløb
 • uddannelse / version
 • afgangsdato / -årsag / afgangsaarsagbetegnelse,
 • Skoleforløb/speciale/skoleperiode/ds_nr
 • Elevtype
 • CØSA
 • Dato
 • Skolefag/-niveau
 • timer_med_undervisning på dagen, (er den 0, tæller den ikke med i LSU regnskabet)

Afgrænsninger:

 • Fra/tildato
 • Uddannelse
 • Hold (for eleverne på holdet medtages al undervisning på tværs af hold og uddannelser)
 • Medtag hovedforløb
 • Medtag skolefag
 • Medtag tomme (hvorvidt lektioner, der ikke bidrager, skal vises)
 • Antal cifre i CPR
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • R116s Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • R117x Indberettet undervisningstid pr skoleuge – detaljer
 • C323 Holdoversigt