Z8086 Fravær

Z8086 Fravær   Formål: En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift, der er oplagt selv at aggregere og beregne procenter på i pivot.   Population: For elever på de valgte skoleforløb, vises alle deres timer i perioden, hvis de tæller med i fraværsstatistikken. Vælger man en uddannelse, kommer der kun skema ud, man har haft i det skema. Kun… Læs mere Z8086 Fravær

Z8052 – Årselever AMU

Z8052 – Årselever AMU Formål: Årselevbidrag og tilskud for AMU-elever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot Population: Alt bidrag, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede. Der kommer en datalinje pr elev pr fag pr periode. Går man på et kursus fra tirsdag til mandag, kommer der typisk en 4-dages… Læs mere Z8052 – Årselever AMU

Z8090 Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio

Z8090 Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio Udskriften trækker skemabrikker og tæller antal lærere, hold, lokaler og elever på hver begivenhed. Formål: Udskriften er oprettet for at finde antal elever pr lokale, men kan også som Z8080 bruges til at finde klassekvotient eller lærer-elev-ratio. Population: Alle skemabegivenheder medtages, og derudfra tælles antal lærere, elever, lokaler og hold. Dog fraregnes *- og #-lærere.… Læs mere Z8090 Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio

Z8053 Årselever Åben udd

Z8053 – Årselever Åben udd   I serien med ”pivot-venlige” årselevudskrifter (Z8050-Z8054) er der også Åben Uddannelse, der henter de samme data som de gamle årselev-lister Z329 og Z355. Der er nogle af kolonnerne, der ikke giver mening i ÅU-regi, såsom skoleperiode, men de er kopieret, for at de første mange kolonner i Z805x-serien er… Læs mere Z8053 Årselever Åben udd

Z-udskrifter med karakterer

Z-udskrifter med karakterer   ‘Pæne’ klasseoverblik Z250 viser  karakter klasse for klasse, printer venligt. Z251 er tilsvarende, der er bare byttet om på elever og fag i rækker/kolonner.   Statistik Z8250 viser de samme karakterer som Z250, men alle karakterer står i samme CSV-output, så det er mere velegnet til statistik Z8251 har en oversigt… Læs mere Z-udskrifter med karakterer