Studie+

Z8090 Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio

Her mangler et uddrag...

Z8090 Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio

Udskriften trækker skemabrikker og tæller antal lærere, hold, lokaler og elever på hver begivenhed.

Formål:

Udskriften er oprettet for at finde antal elever pr lokale, men kan også som Z8080 bruges til at finde klassekvotient eller lærer-elev-ratio.

Population:

Alle skemabegivenheder medtages, og derudfra tælles antal lærere, elever, lokaler og hold. Dog fraregnes *- og #-lærere.

OBS:

Hvis der forekommer flere skemabegivenheder i samme lokale samtidigt, kommer de stadig på hver sin linje. Hver skemabegivenhed kommer med det alfabetisk første lokale, der er tilknyttet. Hvis således lokale A og B er tilknyttet en begivenhed, samtidig med at en anden kun er tilknyttet lokale B, vil overlappet ikke kunne ses af udskriften (da den førstnævnte begivenhed vil optræde med lokalet A). Disse ting skal man holde sig for øje, når man udregner sine ratioer/kvotienter.

Output:

Der kommer en linje pr skemabegivenhed, mens Z8080 viser en linje pr lokale pr lektionsnummer.

 • Dato / lektionsnr
 • Første_lokale (af evt flere)
 • Fag_kortbetegnelse/ Planlægger (flex-installation)
 • Antal_lokaler / Antal_lærere / Antal_hold / Antal_elever
 • Afdelings_ansvar (ansvaret på aktivitetsafdelingen)
 • Aktivitets_ansvar (ansvaret  koblet til selve aktiviteten)
 • Akt_afdeling (både ansvarene herover og afdeling efterfølges af en *, hvis der er flere forskellige ansvar/afdelinger indblandet i begivenheden (via hver sit hold) )

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (Find skemabegivenheder mellem de to datoer)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Udtræk af skemabegivenheder kan laves på flere måder, afhængigt af, om man vil se alle kombinationer af lærere, hold, elever og lokaler. Eller om man kun vil have 1 linje pr begivenhed. Se derfor også:

 • Z8188 – Skemabegivenheder 2 (en datalinje pr begivenhed/hold kombination)
 • Z8080 – Lærer-elev ratio
 • Z545-Z548 Lokalestatistikker
 • Z8008 – Skemabegivenheder med flere lærere
 • Z8039 – Skemabrikker i periode
 • Z8057 – Arbejdstimer pr medarbejder
 • Z8096 – Lærere/aktiviteter i skema
 • Z8131 – Skemabegivenheder (alle hold-lokale-lærer kombinationer)
 • Z8135 – Lokalebegivenheder