EASY-A er nede

EASY-A er her torsdag ikke tilgængelig   Af samme grund er UDDATA+ derfor heller ikke tilgængelig. Man kan derfor ikke: Registrere arbejdstid Logge på UDDATA+ Logge på UDDATA-Vinduer Hente og aflevere data i FLEX  

FLEX Hjælp Plan Genvejstaster

⇐ retur til oversigt Genvejstaster Funktion Tast Opret plangruppe <Ctrl>+F2 samt F2 Opret planperiode <Ctrl> + P samt F2 Tildeling aktiviteter (hold) til plangruppe <Ctrl> + T Tildeling af medarbejdere til plangruppe <Ctrl> + T samt <Page Down> Åben planlægningsvindue <Alt> + F2 Bladre mellem plangrupper <Ctrl> + Page down/up Udfoldning af plangruppe: Y-akse: Hold… Læs mere FLEX Hjælp Plan Genvejstaster

FLEX Hjælp Plan Udskrifter

⇐ retur til oversigt Udskrifter Det er muligt at udskrive en plan til underviserne ved under menuen at gå i ’Planlægning’/’Udskriv’. Her kan der vælges mellem FLEX plan, FLEX planopfølgning og FLEX plan-/normopfølgning. Der kan udskrives flere medarbejdere af gangen ved klik med musen på dem der ønskes. FLEX plan: Her afgrænses datoerne ud fra planperioden.… Læs mere FLEX Hjælp Plan Udskrifter

FLEX Hjælp Plan AutoSkema

⇐ retur til oversigt AutoSkema I Planlægningsmenuen findes to punkter: Eksport til AutoSkema <Ctrl>+<Shift> + e Import fra AutoSkema <Ctrl>+<Shift> + i Denne faciliteter giver mulighed for at få simuleret et skema ud fra de parametre man har defineret i Planlægningsvinduet samt i fanebladet  ‘AutoSkema’ under Installationsoplysninger. Disse trimmeværdier skal forstås som følger: Lektionsafstand: Her… Læs mere FLEX Hjælp Plan AutoSkema

FLEX Hjælp Plan Prioritering

⇐ retur til oversigt Prioritering Under Planlægning finder man menupunktet ‘Prioriteret arbejdstid for medarbejder’, hvilket giver planlæggeren mulighed for at prioritere, hvornår en medarbejder ønsker sin arbejdstid placeret. Der opmærkes en blok, hvor man vil markere et medarbejderønske. Herefter trykkes <Enter>, hvorefter der fremkommer en dialogboks, hvor man vælge en prioritet (stort eller lille behov… Læs mere FLEX Hjælp Plan Prioritering

FLEX Hjælp Plan Lokaleplanlægning

⇐ retur til oversigt Lokaleplanlægning I nedenstående eksempel ses et forslag til hvordan man binder et lokale sammen med en aktivitet, således at man i skemalægningen får hjælp til at vælge det rigtige lokale. Bindingen foretages enten med <mellemrumstasten> eller klik med mus. Der kan altid vælges et andet lokale end det anførte. Billedet nås… Læs mere FLEX Hjælp Plan Lokaleplanlægning

FLEX Hjælp Plan Tælleværker

⇐ retur til oversigt Tælleværker Opgørelsesvinduet er det velkendte fra FLEX. I Planopgørelsen viser kolonnen med ’Plan’, hvad der planlagt af henholdsvis undervisning, rettearbejde, eksamensarbejde og øvrige timer. Kolonne ’Læst’ viser de faktisk skemalagte og registrerede timer, som hentes fra opgørelsesvinduet. Regnskabskolonnen viser det samlede antal timer der er på en medarbejder såvel faktisk registrerede… Læs mere FLEX Hjælp Plan Tælleværker

FLEX Hjælp Plan ret/eksamen

⇐ retur til oversigt FLEX Planlægning – Rette-/Eksamensarbejde I Planmodulet er der mulighed for at taste timer ind på såvel rette- samt eksamensarbejde. Disse billeder nås med <Ctrl> + <R> samt <Ctrl> + <E>. Klik på billedet for større visning: Rettearbejde tastes ved at stille sig på faget med den lærer, der skal have timer… Læs mere FLEX Hjælp Plan ret/eksamen

FLEX Hjælp Plan Timeplanlægning

⇐ retur til oversigt Timeplanlægning af medarbejder Når man skal se planen for en medarbejder anvendes <Page down> for at se lektionstal på medarbejder. For at skifte mellem lektioner og arbejdstimer tastes L. For ikke at se timer/lektioner fra skema tastes V. For at se decimaler på timetal tastes D. For at kunne arbejde med… Læs mere FLEX Hjælp Plan Timeplanlægning

FLEX Hjælp Plan Fagfordeling

⇐ retur til oversigt Fagfordeling Der kan nu knyttes lærere på fag. Dette gøres med: <Enter> hvorefter en liste med valgte medarbejdere i plangruppen fremkommer og tilknytningen sker med mellemrumstast eller mus – kun 2 valg muligt. Ønsker man at anvende lærere, der var påsat et foregående skoleperiodes hold, kan man vippe disse lærere. Overførselen… Læs mere FLEX Hjælp Plan Fagfordeling