Studie+

FLEX Hjælp Plan Lokaleplanlægning

Her mangler et uddrag...
⇐ retur til oversigt

Lokaleplanlægning

I nedenstående eksempel ses et forslag til hvordan man binder et lokale sammen med en aktivitet, således at man i skemalægningen får hjælp til at vælge det rigtige lokale. Bindingen foretages enten med <mellemrumstasten> eller klik med mus. Der kan altid vælges et andet lokale end det anførte. Billedet nås via <Alt>+F10.

Ved skemalægningen ses det på denne måde:

I nedenstående eksempel ses et forslag til hvordan man binder et lokale sammen med et fag, således at man i skemalægningen får hjælp til at vælge det rigtige lokale. Bindingen foretages enten med <mellemrumstasten> eller klik med mus. Der kan altid vælges et andet lokale end det anførte. Billedet nås via menupunktet Planlægning og kan kun startes her.

Ved skemalægningen ses det på denne måde: