Studie+

FLEX Hjælp Plan Timeplanlægning

Her mangler et uddrag...
⇐ retur til oversigt

Timeplanlægning af medarbejder

Når man skal se planen for en medarbejder anvendes <Page down> for at se lektionstal på medarbejder. For at skifte mellem lektioner og arbejdstimer tastes L.

For ikke at se timer/lektioner fra skema tastes V.

For at se decimaler på timetal tastes D.

For at kunne arbejde med medarbejdere skal de foldes ud. Dette gøres på følgende måde:

Y-akse: Medarbejder – stå på en og fold ud

Medarbejder – fold alle ud

<Ctrl> + Y

<Shift> + Y

 

X-akse:

 

Lektioner/Timer – fold en periode ud

Lektioner/Timer – fold alle perioder ud

 

<Ctrl> + X

<Shift> + X

Registrering af arbejdstimer

Hvis man vil taste timer på øvrige aktiviteter, tilknyttes de til medarbejderen ved at anvende <Enter> og i oversigten over de øvrige aktiviteter tilknyttes de her med <Enter> igen. Herefter kan der tastes timer i såvel hele perioden, planperioden eller på den enkelte uge. Kun i felter med hvid baggrund kan der tastes tal.

Indtastet tal kan kopieres ved at anvende <Insert> tasten.

Hvis en øvrig aktivitet er tilknyttet ved en fejltagelse, kan den slettes med <Ctrl> + <Delete>.

Klik på billedet for større visning:

Skal posteringer fra Planmodul overføres til posteringsbilledet i FLEX tastes P for en postering, <Shift>+P for poster på en medarbejder og <Ctrl>+P for alle posteringer på alle medarbejdere. Herefter kan der foretages en eksport fra FLEX for at få posteringer over til EASY.

Man skal være opmærksom på, at har man overført timer til posteringsbilledet i FLEX, skal eventuelle rettelser foretages der.

Der kan som alternativ blades en side ned <Page Down>, så man får den øvrige aktivitet i centrum, hvorpå man kan tilknytte medarbejdere og derefter tildele timer.

Klik på billedet for større visning: