Studie+

FLEX Hjælp Plan Fagfordeling

Her mangler et uddrag...
⇐ retur til oversigt

Fagfordeling

Der kan nu knyttes lærere på fag. Dette gøres med: <Enter> hvorefter en liste med valgte medarbejdere i plangruppen fremkommer og tilknytningen sker med mellemrumstast eller mus – kun 2 valg muligt.

Ønsker man at anvende lærere, der var påsat et foregående skoleperiodes hold, kan man vippe disse lærere. Overførselen af disse lærere baserer sig i forhold til afholdte antal elevlektioner.

 Vip af lærer fra tidligere hold sker sådan: Vip lærer på et fag på et hold – V
Vip alle lærere på alle fag på et hold – Ctrl> + V
Vip alle lærere på alle fag på alle hold – <Alt> + V

Skal holdet skifte lærer midt i perioden, kan man dublere linje med fag. Dette gøres med <Ctrl> + D.

Hvis man kun ønsker at arbejde med fag, hvor der påsat lærer – tryk F. Tryk F igen for at se fag uden lærere samt tryk F igen for at se alle fag.

Klik på billedet for større visning:

Lektionstal

Der kan indsættes lektionstal på de enkelte fag i flere niveauer.

Indsæt lektionstal:                    
Hele perioden – lektionstal indtastes – vises med sort farve

Planperiode – lektionstal indtastes – vises med blå farve

Planuge – lektionstal indtastes på given uge – vises med rød farve

Ønskes lektionstal i uge slettet – tast 0.

Ønsker man anvende et samlet antal lektioner, som skal udrulles på et antal uger, sætter man et minustegn foran tallet. I det tilfælde divideres tallet med antal uger og afrundes til nærmest mulige lektionstal.

Indtastet tal kan kopieres ved at anvende <Insert> tasten.

Der kan enten tastes budgettal på fag i feltet budget (anvend knap 2) eller tallet hentes fra budget på fag i EASY-A.

Tastes tallet i planmodulet vil det vises i ’Ny skemabegivenhed’ under budget på fag ved skemalægningen. Budgettallet overskrives af indtastede planlagte lektionstal.

Klik på billedet for større visning:

Ønsker man at påsætte en speciel minutfaktor på en given lærer på fag, kan der tastes <Ctrl> + M. Dette gøres når man står på læreren på det givne fag. Den angivne minutfaktor slår igennem i skemalægningen.

Afspejlning i skema

Når der er foretaget en fagfordeling i planmodulet vil det give følgende hjælp i skemalægningen: Valg af fag og budgettal totalt og pr. uge.

Klik på billedet for større visning:

 

Valg af lærer markeret ud fra planlagt lærer påsætning.

Klik på billedet for større visning: