Studie+

FLEX Hjælp Plan Genvejstaster

Her mangler et uddrag...
⇐ retur til oversigt

Genvejstaster

Funktion Tast
Opret plangruppe <Ctrl>+F2 samt F2
Opret planperiode <Ctrl> + P samt F2
Tildeling aktiviteter (hold) til plangruppe <Ctrl> + T
Tildeling af medarbejdere til plangruppe <Ctrl> + T samt <Page Down>
Åben planlægningsvindue <Alt> + F2
Bladre mellem plangrupper <Ctrl> + Page down/up
Udfoldning af plangruppe:
Y-akse: Hold – fold et ud <Ctrl> + Y
Y-akse: Hold – fold alle ud <Ctrl>+<Shift> + Y
X-akse: Delperiode – fold en ud <Ctrl> + X
X-akse: Delperioder – fold alle ud <Ctrl>+<Shift> + X
Knyt lærere på fag <Enter> + <Mellemrumstast>
Vip af lærere fra tidligere hold:
Vip lærer på et fag på et hold V
Vip alle lærer på alle fag på et hold <Ctrl> + V
Vip alle lærer på alle fag på alle hold <Alt> + V
Angiv minutnorm på lærer på fag <Ctrl> + M
Skift mellem lektions- og timemode i medarbejdervindue L
Vis decimaler i timemode D
Dubler linje med fag <Ctrl> + D
Skyg ikke anvendte fag stå på fag og <Delete>
Indsæt skyggede fag stå på skjult fag og <Delete>
Vis/skjul skyggede fag <Ctrl> + S
Rette arbejde <Ctrl> + R
Eksamens arbejde <Ctrl> + E
Gem <S>
Relation mellem lokale og hold <Alt> + F10
Kopier AutoSkema forslag til flere uger <Alt>+<Shift> + <+> for kopiering
<Alt>+<Shift> + <Insert> for at sætte ind
Overfør en post fra plan til FLEX P
Overfør alle posteringer for en medarbejder fra plan til FLEX <Shift> + P
Overfør alle posteringer for alle medarbejdere fra plan til FLEX <Ctrl> + P