Studie+

FLEX Hjælp Plan Tælleværker

Her mangler et uddrag...
⇐ retur til oversigt

Tælleværker

Opgørelsesvinduet er det velkendte fra FLEX.

I Planopgørelsen viser kolonnen med ’Plan’, hvad der planlagt af henholdsvis undervisning, rettearbejde, eksamensarbejde og øvrige timer. Kolonne ’Læst’ viser de faktisk skemalagte og registrerede timer, som hentes fra opgørelsesvinduet.

Regnskabskolonnen viser det samlede antal timer der er på en medarbejder såvel faktisk registrerede samt planlagte. Det er især denne kolonne der er vigtig i forhold til eventuel under-/overtid.

I Opgørelsesvinduet vises også tallene fra Planopgørelsen, disse er markeret med orange. For opdatering af tælleværkerne kan der trykkes <S> for gem, så opfriskes billedet.