FLEX Hjælp Plan Planvindue

⇐ retur til oversigt Planlægningsvindue Planlægningen kan nu starte dette gøres ved at åbne Planlægningsvindue med <Alt> + F2. Har man flere plangrupper kan der bladres mellem dem med <Ctrl> + Page down/up. For at kunne arbejde med sin gruppe skal de foldes ud. Dette gøres på følgende måde: Y-akse: Hold – fold et ud… Læs mere FLEX Hjælp Plan Planvindue

FLEX Hjælp Plan Tildeling

⇐ retur til oversigt Tildeling til Plangruppe Når den overordnede gruppe/periode er oprettet, skal der tilføjes, de aktiviteter samt lærere man ønsker at planlægge for, til denne plangruppe. Tildeling af aktiviteter (hold) til Plangruppe sker med <Ctrl> + T og tilknyttes med mellemrumstast eller museklik. Der vises en kolonne for hver plangruppe, så man kan… Læs mere FLEX Hjælp Plan Tildeling

FLEX Hjælp Plan Planperiode

⇐ retur til oversigt Planperiode Når Plangruppen er oprettet inddeles den overordnede periode i de PLANPERIODER, man ønsker at arbejde med. Dette gøres med <Ctrl> + P samt <F2> for at oprette perioder med uge afgrænsning.

FLEX Hjælp Plan Plangruppe

⇐ retur til oversigt Plangruppe Først oprettes der en PLANGRUPPE med angivelse af den samlede periode, den skal gælde for. Plangruppevindue åbnes med <Ctrl> + F2. Placer markøren i en tom linje og tast F2 for at angive navn på den nye plangruppe. Den nye plangruppe tildeles automatisk en fra- og tildato. Periode kan ændres… Læs mere FLEX Hjælp Plan Plangruppe

FLEX Hjælp Plan Generelt

⇐ retur til oversigt Generelt Planlægningsmodulet i FLEX er udformet for at give planlæggeren mulighed for at lave fagfordeling på hold samt ressourcestyre medarbejdernes arbejdstid. Alle stamdata hentes fra EASY-A. Overordnet set anvendes der genvejstaster til de forskellige funktioner. Disse kan også vælges med højre musetast. Genvejstasterne vil efterfølgende være nævnt i vejledningen.

FLEX – Hjælp – Statuskoder

⇐ retur til oversigt Statuskoder På enhver skemabegivenhed er der tilknyttet en statuskode, der fortæller om skemabegivenheden er lokal, er afsendt til EASY, er fejlbehæftet ell. lign. Under menupunktet ’Status/Statusoversigt begivenheder’ (<F10>) findes en overordnet oversigt med statuskoder til skemabegivenheder.   Under menupunktet ’Status/Statusoversigt Posteringer’ (<Shift> + <F10>) findes en liste med statuskoder tilknyttet posteringer.… Læs mere FLEX – Hjælp – Statuskoder

FLEX – Hjælp – Elev sammenfald

⇐ retur til oversigt Elev sammenfald Hvis man vil se de aktiviteter hvor der kan forekomme elev sammenfald. Kan man trykke <ALT><F9> og få billedet ‘Elev sammenfald på Aktiviteter’. Ud fra dette kan man se hvilke Aktiviteter der har bare 1 elev fælles, markeret med en firkant som vist nedenfor. Hvis man ønsker at lave sit… Læs mere FLEX – Hjælp – Elev sammenfald