Z8001- Elever på aktiviteter uge for uge

Z8001 – Elever på aktiviteter uge for uge (52 kolonner med uger og 0/1 markering af aktivitetens periode) Udtrækket viser, med en kolonne pr. uge gennem et kalenderår, hvor mange elever, der er på hver aktivitet indenfor afgrænset aktivitetsgruppe.   Population: Alle aktiviteter der overholder afgrænsningerne medtages. Dog fraregnes aflyste hold og “øvrige placeringer” med… Læs mere Z8001- Elever på aktiviteter uge for uge

Z800 Lærestederliste

 Z800 Lærestederliste (Aftaler) Lærestedslisten kan afgrænses på et datointerval. Population: Udtrækket finder alle slags aftaler og pauser, der overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne. For aftalerne vises evt. lærestedsinformationer og info om eleven. Output i UDDATA+ versionen af udskriften: Aftaleid CPR / Elevnavn Elevens uddannelse / -betegnelse, Aftaletype* Adgangsvej Aftalens elevtype Arrangerende skole Periode start /… Læs mere Z800 Lærestederliste