Z8050a Årselever Fuldtid simpel

Z8050a – Årselever Fuldtid simpel Formål: Årselevbidrag for fuldtidselever, i forhold til Z8050 reduceret til en linje pr skoleforløb/indberetningsdato Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8050) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden. Output: Skoleforløb CØSA / -betegnelse Navisionansvar/ -formål / -projekt… Læs mere Z8050a Årselever Fuldtid simpel

Aktiviteter og AMU tilføjelser

Der blev for kort tid siden tilføjet nogle AMU tilføjelser til aktiviteter endpoint. Der var en fejl i dette og nu placeres amu_detaljerne for hver aktivitetsplacering. Ellers er fremgangsmåden den samme, dog har amu_detaljer objektet fået omdøbt to felter: aae_rek_betegnelse -> rekvirenttype tmk_betegnelse -> tmk

forventet_slutdato

Forventet_slutdato feltet er nu tilføjet på elever endpoint.

Udgivet
Kategoriseret som API

AMU tilføjelser

Der er tilføjet “amu_detaljer” på Fagplaceringer

Udgivet
Kategoriseret som API

Skoleforloeb opdatering

I skoleforloeb endpoint skal man nu anvende limit og offset. Se mere inde i nyheden

Udgivet
Kategoriseret som API

GDPR Opdateringerne

Af hensyn til de meget vigtige GDPR retningslinjer, er der sket nogle ændringer, læs mere inde i nyheden

Udgivet
Kategoriseret som API

API kald fejler

Vores Uddata+ API oplever desværre gateway problemer i vores Cloud løsning. Det betyder, at de fleste kald til APIet vil hænge længe, hvorefter de timer ud. Cloud teamet arbejder på at få infrastrukturen til at køre igen, men indtil da vil APIet kunne medføre timeouts.