Studie+

Nyt i Z-udskrifter september-oktober

Z8205 er månedens nye udskrift, mens Z002 er nedlagt.

Nyt i Z-udskrifter henover sommeren

En enkelt ny udskrift, Z8205 Opkrævningslinjer på Hold hjælper skolen med at danne sig et overblik over status på opkrævningslinjer på aktiviteter. Den modsvarer Z8105, men handler i stedet om alle andre hold end AMU og ÅU.

Til gengæld er hjælpetrækket Z002 nedlagt, da brugerne nu har fuld funktionalitet til at køre eksamenstrækket fra brugerfladen.

Mindre justeringer og rettelser er udført på Z8509 Kvitteringsskrivelse vedr. nedsat tid , Z130, Z8507 FGU Nedsat tid hjælpeudskrift og Z8504 FGU elever og forventet slut . Læs nærmere om ændringerne på Z-bloggen.

Da alle Tjekjobs omkring indberetning er overgået til aftaler fra Lærepladsen, begynder vi nu at lade Z-udskrifterne overgå også.