Z8051a Årselever Skolepraktik simpel

Z8051a – Årselever Skolepraktik simpel   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever, i forhold til Z8051 reduceret til en linje pr Elevtype/uddannelse/indberetningsdato/o.a.   Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8051) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.   Output: Elevtype/-betegnelse Indberetningsdato Skoledagskalender Uddannelse /-betegn/version… Læs mere Z8051a Årselever Skolepraktik simpel

Z8506 FGU skoleydelser

Z8506 FGU – skoleydelser Alle skoleydelser med udbetalingsdato i perioden   Formål: Få overblik over alle skolens skoleydelser til afstemning.   Population: Udtrækket giver en linje pr skoleydelsesudbetaling. Skoleforløb, uddannelse etc vises kun, hvis der kan findes et skoleforløb, der er tæt nok på udbetalingsdatoen tidsmæssigt. (Kan der ikke findes det, kommer det faktisk ikke… Læs mere Z8506 FGU skoleydelser

Opdatering uge 32, 2021

På grund af en fejl i sammensætningen af data i skolehjembookinger endpointet, har vi været nød til at omskrive strukturen lidt. Det omhandler feltet “lokale”, der nu bliver til en liste som feltet “lokaler”. Derudover, bliver der tilføjet et periode felt til “seng” objektet, så man kan se i, hvilken periode eleven har sengen for… Læs mere Opdatering uge 32, 2021

Udgivet
Kategoriseret som API