HPØG Dosmerseddel

Nyeste ændringer til HPØG-udskrifterne   3/8 2018: Ny udskrift: Z8174 efterligner den sidste supplerende indikator til Mål 3, ekspertniveau-fag meget bedre. Nu er den nye mål-3 serie i Z817x-rækkefølgen komplet. 2/8 2018: Z8173 har fået en opdatering, så den bedre finder udgangspunktet med elever med grundforløbsprøve. 27/7 2018: Ny udskrift: Z8176 efterligner den supplerende indikator,… Læs mere HPØG Dosmerseddel

Au sub enkeltfag sis

Akademimerkonombeviser / Merkonom- Teknonombeviser / Enkeltfagsbeviser SIS   Modul: U405 – AU sub. enkeltfag Modul: U406 – AU færdig uden profil (udd. 3703) Modul: U408 – Merkonom/teknonom (Bevis – enkelt elev – valgfrie fag) Udskriftseksempler:         Akademimerkonom – færdigt bevis                                             Merkonombevis                                             Teknonombevis                                             Akademimerkonom – enkeltfagsbevis   Modul:  U405 – AU sub. Enkeltfag Afgrænsninger: Der… Læs mere Au sub enkeltfag sis

Enkeltfagsbeviser SIS

Udskriftens navn.: Enkeltfagsbeviser. SIS Udskrift bestilles på: U403 Udskriftseksempel:           Enkeltfagsbevis Afgrænsninger: Der skal afgrænses på uddannelse, termin, skolefag samt evt. gruppe.   Forudsætninger: Karakterer skal være afgivet på den termin, der bestilles på. Hvis karakteren er overført fra anden skole, kan der ikke udskrives bevis.   Udskriften: Der udskrives 1 bevis pr. bestået fag. På… Læs mere Enkeltfagsbeviser SIS

PC- bruger, afsluttende beviser SIS

PC- bruger, afsluttende beviser SIS Modul:  U402 Udskriftseksempel:           PC-bruger, afsluttende bevis Afgrænsninger: Afsluttende bevis. Der skal afgrænses på uddannelse, termin,  hold og evt. cpr.nr. Forudsætninger: Eleverne skal stå på version 2. Der skal være afgivet i alt 7 karakterer og resultatformen skal være ’EKS’  ’PP’. Udskriften: Beviset udskrives på A3 duplex.   Eksamensskabelon: Der er… Læs mere PC- bruger, afsluttende beviser SIS

Datanombeviser SIS

Datanombeviser SIS Modul: U401  Udskriftseksempler:                   Datanom – liniebevis                                                      Datanom – enkeltfagsbevis Afgrænsninger: Vejledning til udskrivning af datanombeviser: Udskrivning af datanombeviser udskrives fra følgende bestillingsbillede: Enkeltfag sub. enkeltfagsbevis. Bestillingsmodulet er U401. Eksamensskabelonerne er oprettet som ’Åbne eksamensskabeloner’. Det betyder, at for at få færdige beviser ud – liniebeviser – skal man tilrette eksamensskabelonerne, så de… Læs mere Datanombeviser SIS

Ejendomsmæglerbevis. SIS

Ejendomsmæglerbevis. SIS Modul:  U401 Udskriftseksempler:         Ejendomsmægler – liniebevis                                             Ejendomsmægler – enkeltfagsbevis   Afgrænsninger: Der skal afgrænses på uddannelse samt termin. Udover det, kan der afgrænses på hold, CPR-nr. samt fødselsmåned. For at få samlet fag til eventuelle liniebeviser, vil det være hensigtsmæssigt kun at afgrænse på uddannelse og termin. Forudsætninger: Der skal være afgivet… Læs mere Ejendomsmæglerbevis. SIS

Karaktermeddelelse SIS

Karaktermeddelelse SIS Modul: U214   (U217 = engelsk karaktermeddelelse) Udskriftseksempel:           Karaktermeddelelse                                             Karaktermeddelelse på engelsk Afgrænsninger: Der kan afgrænses på uddannelse, hold og/eller CPR-nr. Ønsker man at afgrænse på en enkelt elev, skal ‘Uddannelse’ og ‘Cpr.nr’ udfyldes. Denne afgrænsning vil udskrive de karakterer, eleven har opnået på den uddannelse, der er afgrænset på. Pr. Dato skal ligge… Læs mere Karaktermeddelelse SIS

Transcript of Records SIS

Transcript of Records SIS. Transcript of Records er oprettet til brug ved udskrivning af afsluttende bevis for akademiuddannelser (KVU, akademimerkonom, diplomuddannelser og professions bachelor). Transcript of Records er oprettet som supplement til punkt 4.3 på Diploma Supplement. Overordnet forudsætning. Det nye layout til Transcript of Records er kun sat på de centrale skabeloner, og det… Læs mere Transcript of Records SIS

Kopi til arkiv SIS

Kopi til arkiv SIS Modul: U106.  Afgrænsninger: Der skal afgrænses på enten: Jobnummer Termin Uddannelse CPR.nr. Herefter skrives beviserne ud med nøjagtig de samme oplysninger, som de beviser, der er udleveret til eleverne. De genudskrevne beviser vil være mærket ’KOPI’. Der ligger ingen skabelon til grund for udskriften. Support: Bestil jobbet igen på en enkelt… Læs mere Kopi til arkiv SIS