Studie+

Nyt i Z-udskrifter i november

Omskrivning til Lærepladstabellerne er komplet for Z-udskrifterne

Nyt i Z-udskrifter i november

Arbejdet med at omskrive Z-udskrifter til at få aftaledata fra Lærepladsen er nu afsluttet. Virkemåden på langt de fleste udskrifter er den samme. Så der findes både flere og mere opdaterede aftaledata. Undtaget herfra er Z8232 GF2-aftaler, der i samme ombæring er justeret en del for bedst muligt at kunne gætte på andelen af elever, der underskriver aftale under grundforløbet.

De næste uger vil lokalaftalerne følge trop med et tabelskift i Z-udskrifter og indberetningstjekjobs.

Z8057 arbejdstimer pr medarbejder er blevet bedre til at beregne netto-undervisningstid på lærere, når man har flere begivenheder i gang samtidig.