Studie+

Z8057 – Arbejdstimer pr medarbejder

Tæl reel undervisningstid op pr lærer. Fx til 70,5 timers regel

Z8057 – Arbejdstimer pr medarbejder

Z385 uden fag-dubletter med tidsberegning.

 

Formål:

Vis undervisningstid pr lærer. Holdet medtages ikke , da der så ville ske dublering ved samlæste hold. Der tages højde for overlap af lektioner i beregningen af samlet undervisningstid. 3-ugers reglen kan opsummeres over tre fortløbende kalenderuger inden for samme initialer/løbenummer.

Population:

Alle skemabegivenheder mellem de to afgrænsningsdatoer medtages, hvis de ellers overholder de resterende afgrænsninger.

Hvis der er flere overlappende begivenheder for medarbejderen, tælles den først startende begivenhed indtil den næste starter. Hvis to lektioner ligger ens eller den ene er større, ‘vinder’ den store. Lektionerne vises dog med deres skematid, men kolonnen nettotimer vil give den sum, der skal tælle pr lærer.

 

Output:

 • Navn / Initialer / Løbenr
 • Rolletype (Hvis man ikke vælger 3ugers regel)
 • Uge
 • Afdeling
 • Lektioner / Standard_lektioner / Arbejdstid
 • 3 ugers sum (hvis valgt J til “3 ugers regel” OG N til at medtage detaljer)

Hvis der medtages detaljer så følgende kolonner (som er tomme hvis du fravælger detaljer)

 • Skemabeg_id
 • Lektionsnr
 • Genererer timeposter
 • Rolletype
 • Aktitivtetstype
 • Ringesystem
 • Skolefag/betegnelse
 • Rolle
 • Bemærkning
 • Ansvarsområde

Følgende kolonner kommer altid:

 • Nettotimer (hvert minut tælles i én af evt flere begivenheder efter algoritmen i toppen)
 • Mangler Lokaler/elever vises hhv ‘L’ og/eller ‘E’

Der vises ikke aktivitetsnavn, for at undgå dubletter som beskrevet under Formål. Alle læreres tid skal tælle med, så derfor er lærerne med, selvom visse lektioner så optræder flere gange.

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato
 • Medarbejderafdeling / Ansvar / Arbejdstidskode (alle knyttet til ansættelsesforholdets skoleoplysninger)
 • Initialer
 • Medtag 3ugers regel (vis kun skema på rollerne u, v, x, u1, u2 og uf med store eller små bogstaver )
 • Kun skemabegivenheder med Ja til at generere timeposter
 • Medtag detaljer (giver 5 kolonner mere)
 • Medtag navnebeskyttedes data. (Du ser kun medarbejderens navn og CPR-løbenummer ved J, samt hvis du har ret til det)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • Z8157 Arbejdstimer pr medarbejder pr hold
 • Z8082 Medarbejder data (Findes også på UDDATA+)
 • Z8222 Skematimer pr hold