Z8229 Elevernes fagplaceringer

Z8229 Elevernes fagplaceringer Vis alle fag, elever er tilknyttet. Formål: At få overblik over elevernes fagplaceringer.   Population: For alle hold, der overlapper med afgrænsningsperioden, vises samtlige af holdets elev/fag kombinationer.   Output: Elevnavn Uddannelsesnr Aktivitet Skolefag/betegnelse/niveau Fagplacerings_start / -slut   Afgrænsninger: Fra- / tildato Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at… Læs mere Z8229 Elevernes fagplaceringer

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit Dette udtræk viser karakterer på fag/elever, hold for hold i pænt PDF format. Population: Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger: Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene… Læs mere Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit