Studie+

Z8171 Frafald på GF2

Her mangler et uddrag...

Z8171 Frafald på GF2

Udtrækket prøver at efterligne en supplerende indikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.

Formål/Population:

Udskriften finder elever med start på GF2  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF2, med startår.

For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator.

Der er særlige regler for, hvordan en elev kan genstarte på grundforløbet på et nyt optag – se populationsreglerne nederst i vejledningen til Z8179.

Afgrænsninger:

 • Årstal
 • Vis status efter antal måneder
 • 0-6-10 Cifre i CPRnr.

Output:

 • Grundforløb (uddannelses-kortbetegnelse)
 • Cpr_nr (dog kun hvis der er valgt ét år)
 • Navn
 • Elevtype (Ved uddannelsesforholdes slutning)
 • Optaget (start på GF2)
 • GF1 fortid (Kom eleven fra skolens GF1)
 • Grundforløbs Status (på statustidspunktet x måneder efter start, beskrevet i STUK’s termer)
 • Grundforløbsslut
 • Første evt. kvalifikation
 • Antal_dage_mellem_GF2_og_hovedforløb
 • Forløbsslut (elevens sidste slutdato på sit uddannelsesforløb)
 • Afgangsårsag (endelige afgang fra uddannelsesforholdet)
 • GH Elevens hovedforløbstype. (Har man flere, vælges den slags der forekommer først i listen her: HPR HPF HPA HGP HAF HF)
 • Kom eleven i hovedforløb eller ej (uagtet det antal måneder man valgte)
 • Start- og slut GH. (Fx GF2-H F – eleven vil altid stå som startende med GF2 selvom eleven kom direkte videre til GF2 fra GF1)
 • Evt. aktuelt skoleforløb pr dags dato

Se også:

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

 • Siden om HPØG 2019
 • Z8070 Opdateret GF1 til GF2 overgangsudskrift.
 • Udskrifter med Elevtælling
 • Z8232 GF2-aftaler
 • Z445 Elevhistorik – der findes i tre varianter
 • Ikke oversat endnu:
 • Z8180 Elevkarrierer
 • Z8179 – Frafald fra start på GF til hovedforløb
 • Z8172 – Overgange fra GF2 til HF

Grundforløbsstatus:

Kan være Afbrud med omvalg hvis der er nyt GF indenfor de valgte antal måneder efter start.

Fuldført, hvis eleven er kommet videre indenfor de valgte måneder efter start eller har disse afgange ’10’, ’11’, ’12’, ’13’, ’14’, ’15’, ’16’, ’17’, ’18’, ’19’, ’32’, ’50’

Afgang 33 og 40 og ikke at være slut med GF endnu giver I gang

Følgende afgangsårsager giver status Afbrud: ‘2’, ’20’, ’21’, ’22’, ’23’, ’24’, ’25’, ’26’, ’27’, ’28’, ’29’, ’30’, ’46’, ’51’, ’52’, ’53’, ’54’, ’55’, ’56’, ’57’, ’58’, ’59’, ’60’, ’61’, ’62’, ’65’, ’67’, ’70’

Elever med over 7 måneders pause i grundforløb får status: ‘Ny GF start mere end 7 måneder efter’

Status kan også være GF skift henover nytår eller ukendt