Studie+

Z8170 Frafald på GF1

Her mangler et uddrag...

Z8170 Frafald på GF1

Udtrækket prøver at efterligne en hovedindikator under Mål 2 i Handleplan for øget gennemførelse.

Formål/Population:

Udskriften finder elever med start på GF1  i det valgte år. Er intet år valgt, optræder alle GF1-med startår.

For hver grundforløbselev vises skæbnen så som en status, der gerne skulle ligne STIL’s indikator.

Der er særlige regler for, hvordan en elev kan genstarte på grundforløbet på et nyt optag.

Afgrænsninger:

 • Årstal – efterlad det tomt for at se hele skolens historik
 • Vis status X antal måneder efter opstartsdato
 • 0-6-10 Cifre i CPRnr.

Output:

 • Grundforløb (uddannelses-kortbetegnelse)
 • Cpr_nr (dog kun hvis der er valgt ét år)
 • Navn
 • Optaget (start på GF1)
 • GF1 slut
 • GF1 status (se ovenfor)
 • Elevtype (På GF1-slutdatoen)
 • Grundforløbsslut
 • Grundforløbs Status (se forklaring ovenfor)
 • Antal_dage_mellem_GF1_og_det_næste
 • Evt. aktuelt skoleforløb pr dags dato

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

Bemærk! Ikke alle HPØG udskrifter er tilgængelige i Studie+ endnu!

 • Siden om HPØG 2019
 • Z8171 Frafald på GF2
 • Z445 Elevhistorik – der findes i tre varianter
 • Udskrifter med ElevtællingIkke oversat:
 • Z8180 Elevkarrierer
 • Z8175 – overgange fra GF1 til GF2
 • Z8070 – Opdateret GF1 frafaldstræk med variabel periode
 • Z8179 – Frafald fra start på GF til hovedforløb

Et bud på et dashboard/pivot ud fra Z8179 forefindes i Pivot-banken.

Grundforløbsstatus:

Kan være Afbrud med omvalg hvis der er nyt GF indenfor de valgte antal måneder efter start.

Fuldført, hvis eleven er kommet videre indenfor de valgte måneder efter start eller har disse afgange ’10’, ’11’, ’12’, ’13’, ’14’, ’15’, ’16’, ’17’, ’18’, ’19’, ’32’, ’50’

Afgang 33 og 40 og ikke at være slut med GF endnu giver I gang

Følgende afgangsårsager giver status Afbrud: ‘2’, ’20’, ’21’, ’22’, ’23’, ’24’, ’25’, ’26’, ’27’, ’28’, ’29’, ’30’, ’46’, ’51’, ’52’, ’53’, ’54’, ’55’, ’56’, ’57’, ’58’, ’59’, ’60’, ’61’, ’62’, ’65’, ’67’, ’70’

Elever med over 7 måneders pause i grundforløb får status: ‘Ny GF start mere end 7 måneder efter’

Status kan også være GF skift henover nytår eller ukendt

GF1-status:

Kan være Afbrud med omvalg til andet GF1  hvis der er nyt GF1 indenfor de valgte antal måneder efter start.

Fuldført og fortsat efter pause, på [nyt GF eller HF] hvis er har været et afbrud, og det næste var noget andet end GF1

Fuldført og fortsat , på [nyt GF eller HF] hvis eleven er kommet videre til noget andet end GF1 indenfor de valgte måneder.

Afgang 33 : Fuldført GF1

Afgang 40 og ikke at være slut med GF endnu giver I gang

Fuldført GF1 med kode xx ?, hvis eleven har disse afgange ’10’, ’11’, ’12’, ’13’, ’14’, ’15’, ’16’, ’17’, ’18’, ’19’, ’32’, ’50’

Følgende afgangsårsager giver status Afbrud: ‘2’, ’20’, ’21’, ’22’, ’23’, ’24’, ’25’, ’26’, ’27’, ’28’, ’29’, ’30’, ’46’, ’51’, ’52’, ’53’, ’54’, ’55’, ’56’, ’57’, ’58’, ’59’, ’60’, ’61’, ’62’, ’65’, ’67’, ’70’

Elever med over 7 måneders pause i grundforløb får status: ‘Ny GF start mere end 7 måneder efter’

Status kan også være GF skift henover nytår eller ukendt

Mere om Population:

Disse uddannelser, der er gymnasiale, intro eller andet, er ikke med: 332, 988,  1000, 1102, 1104, 1114, 1902, 1904, 1914, 2000, 2006, 2121, 2560, 2570, 2571, 2575, 3014, 3022, 3023, 3024, 3031, 3033, 3314, 3324, 3454 ,2551 ,2552, 3010, 3310, 331. Forholdene skal slutte efter 1.jan 2012, med mindre du vælger at se et specifikt år før da.

Der ses bort fra uddannelser, for elevens seneste afgangsårsag var 1: Ej mødt eller 31 eller 66

De forskellige forhold sættes så sammen til sammenhængende forløb, som kun kan blive til flere forløb (omstarter), hvis der

 • er en pause mellem grundforløb på over 7 måneder
 • Hvis eleven henover nytår har pause i GF1 eller i GF2 på en uddannelse, uden at fuldføre.
 • hvis der er en pause på 15 måneder, mellem grund- og hovedforløb.

Alle forhold, der ligner hovedforløb, som starter før elevens sidste grundforløbsforhold er slut, fjernes fra udtrækket! Der ses desuden bort fra RKV.

Grundforløb er skoleforløb på GF1, GF2 efter ny reform eller skoleperiode med forlob=’I’