Ansøgninger fra 9. og 10. klasse får status ‘Slettet’

Ansøgninger fra 9. og 10. klasse får status ‘Slettet’ STIL har meldt ud, at ansøgninger fra 9. og 10. klasses elever slettes i Optagelse.dk den 4. oktober. Disse ansøgninger bliver liggende i UDDATA+ med status ‘Slettet’. De kan altså fortsat søges frem, og bilag kan fortsat ses og hentes ned.

Merkantilt EUX-bevis

Merkantilt EUX-bevis Det endelige merkantile EUX-bevis udskrives, når eleven har afsluttet hovedforløbet incl. sidste praktikperiode. Det er den skole, der har udstedt bevis for EUX 1. del (bevis for det studiekompetencegivende forløb), der skal udskrive det endelige merkantile EUX-bevis. Hvis eleven afslutter sit hovedforløb på en anden skole, må man bede den tidligere skole om… Læs mere Merkantilt EUX-bevis

Menupunkterne under System

Menupunkterne under System Bestillinger & vinduer: På denne sider er der tre faner Easy brugere Brugergrupper UDDATA+ administratorer På fanen Easy brugere kan man administrere brugernes rettigheder til de enkelte brugergrupper. Betingelser for at en bruger bliver vist i drop-down listen er: Brugeren skal være oprettet i EASY, men behøver ikke kende sit login og… Læs mere Menupunkterne under System

UVM-fag skolefag

UVM-fag / Skolefag Fag og resultatformer Siden indeholder 2 faner: UVM-fag Her kan man få overblik over alle centralt udmeldte UVM-fag, samt de centralt udmeldt resultatformer Skolefag Under denne fane kan man se hvilke UVM-fag, der er oprettet som skolefag, samt eventuelle lokale fag. Fagenes resultatformer vises ligeledes. Søgning Ved afgrænsning på et fag med… Læs mere UVM-fag skolefag

Menupunkterne under Bevis

Menupunkterne under bevis   Bevis Resultater U558 – Eksamensresultater U559 – Eksamensresultater til eksamensdatabasen U512 – Grundlagresultat Se vejledning Bevisskabeloner   Skabelon Oversættelser Layout Kopier Skabelon Se vejledning Tjekjob Tjekjob skolebevis (U581) Se foreløbig beskrivelse Simulering   Tjekjob simulering Gennemsnit Om Se vejledning Diverse   Karakteroversigt Se vejledning UVM-fag, uddannelser EUD reformen 2015 – Øvrige… Læs mere Menupunkterne under Bevis

UVM-fag uddannelser

UVM-fag uddannelser   UVM-fag med resultatformer på uddannelser Siden indeholder 2 faner: EUD reformen 2015 Her kan man få overblik over hvilke fag, der er udmeldt på de nye versioner af uddannelserne, der er udmeldt i forbindelse med EUD-reform 2015.   Øvrige Under denne fane kan man fremsøge uddannelsesmodeller på EUD fra før reform 2015… Læs mere UVM-fag uddannelser

Karakteroversigt

Karakteroversigt   Karakteroversigt   Siden viser en persons karakterer. Søgning Der kan afgrænses på enten dele af elevens navn eller evt. cpr.nr. Der tages ikke hensyn til store og små bogstaver. Når den rigtige person er fremsøgt i blokken ‘Elever’, kan man i blokken ‘Karakteroversigt’ anvende søgefiltret til yderligere afgrænsning. Skriver man fx ‘STA’ vil… Læs mere Karakteroversigt

resultater

Resultater   Grundlag for udskrevne beviser   For alle faner gælder det, at alle rækker vises fra starten. Når man begynder at skrive i søgefeltet, indskrænkes søgningen. Taster man fx “3010 0614” vil man få vist alle HHX beviser udskrevet i juni 2014. U558 – Eksamensresultater Indeholder bevisgrundlag for uddannelser, der indberettes til fx Danmarks Statistik. Det drejer… Læs mere resultater