Studie+

Administration

Her mangler et uddrag...

Administration

Skemaudskrifter

 • Medarbejder skemaerne Z500 – Z501 – Z502
 • Ansættelsesskemaer Z520 – Z521 – Z522 – Z523
 • Lokaleskema Z540 – Z541 – Z542 – Z543 – Z544
 • Aktivitetsskema Z560 – Z561 – Z562 – Z563
 • Elevskemaet Z582

Adskiller sig ved designet, som er ens for alle dem, der ender på :

 • Z5x0 er lodret
 • Z5x1 Vandret
 • Z5x2 Kasseskema
 • Z5x3 Dobbeltlektion
 • Z544 er et lokale-dagskema

Indholdet i cellerne bestemmes af såkaldte brikker – følg linket for at forstå kodesystemet. Og brug Z598 Briksøgning

Simple skema- og holdudskrifter til lærere

For at få adgang til udskrifterne, skal man tildeles brugerrettigheden “Z-lærerudskrifter” Du kan således give en lærer rettighed til udelukkende disse udskrifter med rettighedsgruppen.

Følgende udskrifter ligger i pt gruppen:

Z573 Holdskema Lodret

Det adskiller sig ved at være simplere i afgrænsningerne – og briknummeret er således fastlagt.

Hjælpeudtræk om skema

Statistik

Baseret på skema

 • Z8004 Medarbejder-timeposter
 • Z8036 / Z8046 To varianter af onsdagsfravær der er relevant for skolepraktikelever.
 • Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder
 • Z8157 Som Z8057, men holdet vises også – med fare for dubletter når hold samlæses.
 • Z8218 Lokalestatistik har en linje pr lokale pr dag
 • Z8086 Er en rå fraværsstatistik – Z8224 ligner mere fraværsbilledet fra Studieplus med udregnede procenter.
 • Z8222 Skematimer pr hold

Baseret på andet

 • Z8040 Elevers TMK historik
 • Z8386 og Z8387 er fraværsstatistikker baseret på Opgaver.

Indberetning

Datavarehus-hjælpeudskrifter

 • R116s/R117s er to udskrifter til at se, hvordan den næste indberetning til STILs Datavarehus af lærerstyret undervisning på grundforløb ser ud. Der indberettes hver måned mellem d. 2. og 5., og alle ændringer siden seneste indberetning skal indberettes med elevens fulde historik.Med disse to udskrifter (med forskellig detaljeringsgrad) kan du se, hvordan evt. rettelser slår igennem, samt se, hvordan de kommende måneders skema ser ud. Se også hjælpeudskriften R117x

Årselevudskrifter, der ligner indberetning:

 • Z8050 Fuldtidselever – desuden Z8050a, der er mere simpel og kompakt
 • Z8051 Skolepraktik – desuden Z8051a, der er mere simpel og kompakt
 • Z8052 AMUZ8052V viser tilsvarende varighedsuafhængige tilskud til indberetning.
 • Z8053 Åben Uddannelse – Z8053V viser tilsvarende varighedsuafhængige tilskud til indberetning.
 • Z8054 Skolehjem
 • Z8033 viser det samme som Z8052 AMU-årselever, men også elever der mangler at betale, og fag der ikke er søgt godkendelse til endnu. Således er den mere beregnet til prognose.
 • Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring. Z8198 viser noget lignende
 • Z8221 er lavet til en aktivitetsindberetning vedrørende Åben Uddannelse.
 • Søsterudskriften Z8223 viser Åben uddannelse-prøver til indberetning
 • Z8316 bruges til en indberetning til EVU om elektrikerelever
 • Z349 og Z449 kan bruges til at tjekke om man har taget alle tilskud, man skal for hhv mesterlære- og produktionsskoleelever
 • Z8233 har at gøre med Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen

Andre Overblik