Studie+

Administration

Her mangler et uddrag...

Administration

 

Skemaudskrifter

 • Medarbejder skemaerne Z500 – Z501 – Z502
 • Ansættelsesskemaer Z520 – Z521 – Z522 – Z523
 • Lokaleskema Z540 – Z541 – Z542 – Z543 – Z544
 • Aktivitetsskema Z560 – Z561 – Z562 – Z563
 • Elevskemaet Z582

Adskiller sig ved designet, som er ens for alle dem, der ender på :

 • Z5x0 er lodret
 • Z5x1 Vandret
 • Z5x2 Kasseskema
 • Z5x3 Dobbeltlektion
 • Z544 er et lokale-dagskema

Indholdet i cellerne bestemmes af såkaldte brikker – følg linket for at forstå kodesystemet. Og brug Z598 Briksøgning

Simple skema- og holdudskrifter til lærere

For at få adgang til udskrifterne, skal man tildeles brugerrettigheden “Z-lærerudskrifter” Du kan således give en lærer rettighed til udelukkende disse udskrifter med rettighedsgruppen.

Følgende udskrifter ligger i pt gruppen:

Z573 Holdskema Lodret

Det adskiller sig ved at være simplere i afgrænsningerne – og briknummeret er således fastlagt.

Hjælpeudtræk om skema

 

 

Statistik

Baseret på skema

 • Z8004 Medarbejder-timeposter
 • Z8036 / Z8046 To varianter af onsdagsfravær der er relevant for skolepraktikelever.
 • Z8057 Arbejdstimer pr medarbejder
 • Z8157 Som Z8057, men holdet vises også – med fare for dubletter når hold samlæses.
 • Z8218 Lokalestatistik har en linje pr lokale pr dag
 • Z8086 Er en rå fraværsstatistik – Z8224 ligner mere fraværsbilledet fra Studieplus med udregnede procenter.
 • Z8222 Skematimer pr hold

Baseret på andet

 • Z8040 Elevers TMK historik
 • Z8386 og Z8387 er fraværsstatistikker baseret på Opgaver.

 

Indberetning

 • R116/R117 er to udskrifter til at se, hvordan den næste indberetning af Lærerstyret Undervisning ser ud. Der indberettes kun hver måned den 2. i måneden, og kun bagud 6 måneder. Så men disse to udskrifter (med forskellig detaljeringsgrad) kan du se, hvordan dine evt. rettelser slår igennem, samt se, hvordan de kommende måneders skema ser ud. Se også hjælpeudskriften R117x
 • R116i og R117i viser den aktuelle gældende indberetning som STIL kan se den
 • Årselevudskrifter der ligner indberetning:
 • Z8050 Fuldtidselever – desuden Z8050a, der er mere simpel og kompakt
 • Z8051 Skolepraktik – desuden Z8051a, der er mere simpel og kompakt
 • Z8052 AMUZ8052V viser tilsvarende varighedsuafhængige tilskud til indberetning.
 • Z8053 Åben Uddannelse – Z8053V viser tilsvarende varighedsuafhængige tilskud til indberetning.
 • Z8054 Skolehjem
 • Z8033 viser det samme som Z8052 AMU-årselever, men også elever der mangler at betale, og fag der ikke er søgt godkendelse til endnu. Således er den mere beregnet til prognose.
 • Z8139 Skoleforløbselever på hovedforløb berettiget til AUB og befordring. Z8198 viser noget lignende
 • Z8221 er lavet til en aktivitetsindberetning vedrørende Åben Uddannelse.
 • Søsterudskriften Z8223 viser Åben uddannelse-prøver til indberetning
 • Z8316 bruges til en indberetning til EVU om elektrikerelever
 • Z349 og Z449 kan bruges til at tjekke om man har taget alle tilskud, man skal for hhv mesterlære- og produktionsskoleelever
 • Z8233 har at gøre med Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen

 

Andre Overblik