Studie+

Z8500 FGU elevoverblik

Her mangler et uddrag...

Z8500 FGU – elevoverblik

Alle skolens elever

Formål:

Udskriften er den første Z-udskrift i det nye UDDATA+ miljø og Z85xx serien er dedikeret FGU-skolernes behov – dermed ikke sagt at andre skoler ikke kan bruge dem. Z85xx serien er kun oprettet i UDDATA+, ikke i EASY platformen.

Formålet med Z8500 er at give skolen et overblik over alle elever på en gang, og at tjekke efter fejl i oprettelsen af eleverne.

Elever her behøver ikke være aktive på skoleforløb eller hold.

Population:

Udtrækket giver en linje pr elev i skolens database.

Anvendelse:

Man kan tjekke for følgende fejl/uhensigtsmæssigheder

 • Overholder CPR modulus 11 reglen
 • Har eleven en studiestart
 • Er eleven aktuel på to uddannelser samtidig
 • Er elevens brugerprofil afsluttet
 • Har eleven en ‘forventet slutdato’

Man kan selv rette CPR nummer, men ikke slette et CPRnr. Man kan heller ikke slette et elevforhold på en uddannelse, højst afslutte det på førstedagen. Man kan ændre studiestart og afgangsdato og forventet slutdato, og i trimmeoplysningerne ændre, hvor længe en elevs brugerprofil forbliver aktiv.
Output:

 • cpr / cprtjek (er der mod11 fejl)
 • elev_opdateret_af (hvem har sidst ‘pillet’ ved elevens forhold)
 • fornavn/efternavn
 • indi.indi_id, elev.elev_id (til supporthenvendelse)
 • Død (markeres med *)
 • bruger_inaktiv_pr
 • indmeldt (‘tastedato’ for eleven)
 • studiestart
 • forventet_slut
 • afgangsdato / afgangs_betegnelse
 • Lokal afgangsårsag/-betegnelse
 • overlap_med_elev_id (der er overlap med andet uddannelsesforhold, regnet fra studiestart til afgangsdato)
 • cofo.coesaformaal (uddannelsesnummer)
 • afdeling (på afgangsdatoen, og på dags dato for aktive elever. Er afdelingen ikke ‘primær’, står der en *, og er der ikke en aktuel elev, vises elevens seneste afdeling med #
 • seneste_skoleforløb
 • Spor (speciale på 338-elever)
 • FGU-forløb (PGU/AGU/EGU ud fra specialet ellers specialebetegnelse eller kombinationsforløb eller udd.betegn)
 • DS-navn
 • Kombinationsforløb (X hvis TMK ender på KO)
 • Fagtema (seneste, hvis eleven har flere)
 • forsørger_pr
 • udeboendeprdato_pr
 • enligforsørgerprdato
 • aktuelt_hold (stamhold prioriteres – der står en * ved holdet hvis det ikke er stamhold)
 • Hold-ansvar og -projekt (det prioriteres at finde det via et aktuelt (stam)hold, men hvis det ikke har ansvar/projekt, ledes der efter det på elevens andre hold)
 • Sidste_stamhold (nogensinde på dette elevforhold)
 • næste_hold (stamhold prioriteres – der står en * ved holdet hvis det ikke er stamhold)
 • Vej, Postnr, By, Kommune
 • mail / telefon
 • Alder pr. dags dato
 • Aktuel kontaktlærer (ældste kontaktlærerforhold, hvis der findes flere)
 • Værgeoplysninger (begges navn, cpr, mail, tlf)
 • Ekstern vejleder/Tlf, – der er plads til to vejledere/tlfnumre
 • SPS (for navnebeskyttede vises det kun hvis du kan og må se det )

Afgrænsninger:

 • Årstal (For elevens studiestart, alternativt oprettelsesår. Skriver man intet her, fås alle skolens elever til evig tid)
 • Medtag navnebeskyttede individer J/N (undlades altid hvis du ikke har ret til følsomme elevdata)
 • Antal CPR cifre

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: