Studie+

Z425 Afgangsårsager (Optag af elever)

Her mangler et uddrag...

Z425 – Afgangsårsager (Optag af elever)

Formål:

Z425 tager højde for, at en elev kan starte og stoppe flere gange på samme uddannelsesnummer. Udskriften definerer et elevforhold som en kæde af skoleforløb, der slutter, når eleven:

 • Har afgang (for SIS evt i revisionssporet)
 • Har færdiggørelses-TMK (FÆRTA/MESTG/PROEG )
 • Skifter fra RKV til GF1, til GF2 eller til hovedforløb.

Første skoleforløb efter disse hændelser tæller som et nyt optag, hvis startdato så kan afgøre om forholdet hører til grundpopulationen (hvis du afgrænser på O for Optag)

Population:

Vælger du A for aktive, får du alle uddannelsesforhold, der er i gang mellem afgrænsningsdatoerne.

Vælger du O for optag, får du alle uddannelsesforhold, der starter mellem afgrænsningsdatoerne.

Gælder for Studie+:

Output:

De felter, der er markeret med rødt her nedenfor, er ikke nødvendigvis en egenskab, der er konstant gennem hele elevens uddannelsesforhold*, men er en egenskab ved uddannelsesforholdets første skoleforløb. For felter, der ellers kan ændre sig fra dag til dag, er den seneste aktuelle vist, som f.eks. kontaktlærer, telefon etc.

 • Elevnavn, CPR
 • Alder pr dags dato
 • Afgangsdato
 • Afgangsårsag/-betegnelse – (hvis der er regulær afgang, ellers kan der stå 0FÆ for færdiggørelse opnået, 0GH for overgang til hovedforløb, eller 0RK for overgang fra RKV.)
 • CØSA / -betegn.
 • Uddannelse/betegn.
 • Periodetype/Ansvar/Skoleforløb
 • Lokation/Elevafd
 • Skoleperiode
 • Udmeldingsperspektiv (hvis det findes, ellers 0FÆ/0GH/0RK)
 • Land / køn (baseret på cprciffer)
 • Startdato på uddannelsesforholdet
 • Kontaktlærer pr dags dato
 • Tlf/email/UNI-login
 • GH *
 • Elevtype/Elevtype-betegn. (Den elevtype, der var aktuel på første skoleforløbs sidste dag)
 • SPSnote (hvis du har ret til at se oplysningen og har valgt elevdetaljer)

Afgrænsninger der har betydning for antallet af uddannelsesforhold i outputtet:

 • O/A (vil di se Optagene i perioden eller alle aktive forhold i perioden)
 • Fra-/Tildato
 • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser dem dog kun hvis de har kaldenavn)

Afgrænsninger til kolonneindhold:

 • CPR visning (0 6 10)

*Om GH-feltet:

Der kan stå RKV, GF1, GF2 eller H F i dette felt.

Gælder for SIS:

Output:

De felter, der er markeret med rødt her nedenfor, er ikke nødvendigvis en egenskab, der er konstant gennem hele elevens uddannelsesforhold*, men er en egenskab ved uddannelsesforholdets første skoleforløb. For felter, der ellers kan ændre sig fra dag til dag, er den seneste aktuelle vist, som f.eks. kontaktlærer, telefon etc.

 • Ansvar
 • Elevafd
 • Udd.
 • CØSA (Hovedområde)(CØSA er knyttet til skoleforløbet under tilskudsmærke UNDER, UNMER eller KOMFI)
 • Årsag/Års.Bet.
 • Lok.Års./Lok.Års.Bet.
 • Perspektiv/Lok.Persp./Persp.Bet.

Detaljeret output (hvis du vælger J til “medtag detail”):

 • Cprnr/Navn/UNI-login
 • Startdato (det er denne dato, som skal ligge i afgrænsningsperioden for at eleven medtages på udskriften)
 • Afgangsdato
 • Elevtype/Elevtype-betegn. (Den elevtype, der var aktuel på første skoleforløbs sidste dag)
 • GF/HF (Nyt: Hvis ikke det er formålsgruppe 01, altså EUD, skrives her formålsgruppens nummer – se nederst)
 • F1dato/F2dato/F3dato/Bdato (datoer for seneste note med visse notetyper)
 • Køn/Sprog/Kontaktlærer/Mentor
 • Telefon
 • 1.Skoleforlob 
 • ØSE ansvar 
 • Alder/Kommune*/Folkeskole*/Privat-Email
 • Antalskolonne med sammentælling, hvis man vælger PDF/HTML output eller N til “Medtag detail”

*Kommune og Folkeskole kræver, at man også har sagt J til at medtage kommune.

Afgrænsninger der har betydning for antallet af uddannelsesforhold i outputtet:

 • Fra-/Tildato

Afgrænsninger der bruges til beregning:

 • Pr.dato – bruges udelukkende til at bestemme elevens alder.

Afgrænsninger der har betydning for antallet af kolonner i outputtet:

 • Vis ansvarsområde
 • Medtag elevafdeling
 • Medtag lok.afg.årsag
 • Medtag Lokale Perspektiver
 • Medtag Perspektiv Tekst
 • Vis detaillinier (hvis man vælger N her, ignoreres afgrænsninger nedenfor, og i stedet for enkeltelever ser man blot antalsangivelser)
 • CPR visning (0 6 10)
 • Medtag skoleforløb J/N
 • Medtag aktivitet J/N
 • Medtag alder (alderen på prdatoen)
 • Medtag kommune

Om GH-feltet:

Der kan stå RKV, GF1, GF2 eller H F i dette felt. Desuden GGF for grundforløb på gammel ordning. Hvis det ikke drejer sig om EUD-forløb, men andre formålsgrupper end 01, skrives F efterfulgt af formålsgruppenummer: (FG for Z8xxx-udskrifter)

Eksempler:

F02 Erhvervsgymnasiale uddannelser
F04 Erhvervsakademiuddannelser
F09 Produktionsskoler
F13 Kombineret ungdomsuddannelse
F16 Brobygning og introduktionskurser
F18 10. klasse
F19 Professionsbacheloruddannelser
F23 Uddannelsestilbud til ledige
F25 Introduktionskurser
F41 Pædagogikum
F47 UAK uddannelser fra andre formålsgrupper

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: