Studie+

Z8198 tilrettet

Z8166 holdelever med skoleforløbsplaceringer er en ny liste som kan bruges til flettebreve, hvor du vil opliste elevens skoleforløb mens vedkommende er på et hold.

Z8198 Faktura til AUB for kostophold er justeret så sammentællingen af dage stemmer med booking og korrigeres korrekt ved værelseskift midt i en uge.