Studie+

Z8315 SOSUpraktik elevers forløb

se alle SOSUpraktik- og skoleforløb der foregår i perioden.

Z8315 SOSUpraktik elevers forløb

 

Formål:

At se alle SOSUpraktik- og skoleforløb der foregår i perioden.

 

Population:

En linje pr elev i SOSUpraktikforløb, samt en linje pr skoleforløb.

 

Output :

 • cprnr,
 • fornavn / efternavn
 • uddannelse / udd_bet/ udd_version,
 • kommunekode / postnummer,
 • afgangsaarsag / afg_dato,
 • foedt,
 • cosa / cosa_bet,
 • elevtype,
 • gh (GF1, GF2 HF,  etc)
 • skolehjemaarselev
 • forloebs_navn
 • startdato/slutdato,
 • praktikaftale/bemaerkning,
 • Aftalens cvr_nr / arbejdsgiver_navn
 • arb_adresse / arb_postnr / arb_by / laerested_land,
 • laerested_email
 • aftalestart / aftaleslut

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Til dato (overlapper eleves sosupraktikperiode)
 • SOSU praktiknavn (hvis valgt, kommer der ingen skoleforløb med ud)
 • Arbejdsgiver navn
 • Medtag navnebeskyttede individer J/N (undlades altid hvis du ikke har ret til følsomme elevdata)
 • Antal cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: