Studie+

Z8311 Holdelever med værge, lærested og kontaktinfo

Her mangler et uddrag...

Z8311 Holdelever med værge og lærested

Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold

Formål:

At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger

Population:

Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen.
Hver elev kommer kun ud én gang på udskriften.
Der udvælges ét af elevens eventuelt flere hold. Om muligt, stamholdet.
Tilsvarende udvælges ét skoleforløb og én aftale, I de sjældne tilfælde at eleven er på to samtidigt.

Man kan fravælge at se navnebeskyttede elevers datalinjer helt.

Anvendelse:

Udskriften kan blandt andet bruges til at sende breve til arbejdsgivere, og unikheden af eleverne sikrer, at man ikke sender to breve vedrørende samme elev.

Output:

 • Fornavn, Efternavn, cprnr med bindestreg (dog kun hvis man vælger ikke at se navnebeskyttedes data eller ikke har ret til det)
 • Indmeldelsesdato, Studiestart, Afgangsdato
 • Udd.nummer, -version, -betegnelse
 • Elevens gade, postnr/by, Land (pr afgrænset pr.dato)
 • Elevens email, telefon, alternativ_tlf
 • Aktivitet / asteriks-markering hvis eleven har flere hold. (Det viste hold er om muligt stamholdet)
 • Skoleforløb, speciale, specialekortbet

Felter, der kan komme fra lærested eller AMU hedder som regel noget med det. Kan de komme fra begge, startere feltnavnet med ‘arb’:

 • Arb_CVR_NR (der står en * efter, hvis det ikke er skolens egen aftale)
 • Arbejdsgivers navn,
 • Læresteds aftaleperiode
 • Arbejdsgivers adresse, postnr, by,
 • Læresteds land, email
 • AMU-telefon
 • Lærestedets afholdende skole
 • værge_1’s fornavn, efternavn, cpr, email, tlf (hvis man har ret til det og vælger at se det)
 • Og det samme for værge 2* (hvis man har ret til det og vælger at se det)
 • Afgangsårsag,
 • Lokal afgangsårsag/-betegnelse
 • Holdplacerings-start/slut skrevet med punktummer
 • indi_id
 • CPR med 6 cifre uden bindestreg

* I Uddataplus har værgerne ikke en nummerering, så den er valgt på oprettelsestidspunkt.

Afgrænsninger:

 • Pr.dato (find elever med holdplacering denne dag)
 • Aktivitet
 • Antal cifre i CPR
 • Medtag navnebeskyttede personer der ikke har kaldenavn (Du kan kun se dem hvis du har ret til følsomme elevdata, og i så tilfælde vil J giver flere datalinjer)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

Ophav:

Oprindelig ønsket af Anette, EUC Sjælland