Studie+

Z8310A Elever fra Z8310 SU kontrol der bør tjekkes

Udskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU

Z8310A Elever fra Z8310 SU kontrol der bør tjekkes

Udskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU

Formål:

Zoom ind på de elever fra Z8310, der måske fejlagtigt stadig modtager SU, selvom de ser ud til at være stoppet eller fået uddannelsesaftale. Z8310 viser alle elever, der modtager SU på skolen.

Population:

Tag udgangspunkt i elever, der får SU pr dags dato, og sidste skoleforløb, der overlapper med sidste udbetalingsdag og første praktikaftale, der har været aktive mellem 10 dage før sidste udbetalingsdag og 20 dage efter. Desuden slutdatoen for sidste aftale der var i gang 11 dage før SU betaling eller tidligere.

Aftalerne der medtages skal desuden være startet før evt. ophørsdato for SU.

Skoleforløbene, der kigges på, ligger frem til og med dags daato.

Desuden ses på attributter vedrørende elevens seneste elevforhold.

Eleverne skal have mindst 1 af følgende ‘fejl’:

 • Afgang_før_udbet: Afgangsdato ligger før udbetalingsdato
 • Skoleforløb_slut_før_udbet.: Sidste skoleforløb slutter før udb.dato
 • Ingen_skoleforløb: Slet ingen skoleforløb funet
 • Ikke_aktiv_på_udb_dag: Ingen aktive skoleforløb på dagen
 • nuværende_aftale: Der er en aftale i gang mellem 10 dage før udb.dato og uendeligt frem i tiden
 • gl_aftale: Der har været en aftale i gang 11 dage før udb. dato eller tidliere

 

Output:

 • X ud for 1 eller flere af fejlene herover
 • Indskrivningsdato
 • Slutindberetningsdato
 • cpr_nummer
 • fornavn/efternavn
 • Afdelingsnr
 • sidste_udbetaling/startdato/slutdato for SU-perioden
 • afgangsdato
 • uddannelse/version/cøsaformål
 • skoleforloeb/skoleperiode/skoleforl_start/skoleforl_slut
 • Vedr. praktikaftalen: aftaletype og udd.aftaletype, uddannelse, version speciale periode_start/-slut

 

Afgrænsninger:

 • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser du ikke disse elever uanset hvad)
 • Antal CPR Cifre (vælges under 10 bliver evt andre elevfølsomme data, som fx fuldt navn også udeladt i kolonnerne)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: